Vrouw op bank

Veelgestelde vragen Geriatrische revalidatiezorg

Veelgestelde vragen

Wat is Geriatrische revalidatiezorg?
GRZ is herstelzorg voor ouderen na bijvoorbeeld een operatie of ziekenhuisopname.
Is er een verwijzing nodig voor GRZ?
Voor GRZ is een verwijzing nodig van de specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.
Is vooraf toestemming noodzakelijk om GRZ te mogen leveren?
Alleen als de GRZ langer dan 6 maanden noodzakelijk is, heeft u schriftelijk toestemming nodig van Eno.
Is het eigen risico van toepassing op GRZ?
Ja, GRZ valt onder de Zorgverzekeringswet en is niet uitgesloten van het eigen risico.
Waarom stellen zorgverzekeraars verschillende eisen aan zorgaanbieders?
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverzekeraar om de best mogelijke zorg voor hun verzekerden in te kopen. Dat maakt dat (kwaliteits)eisen van zorgverzekeraars kunnen verschillen. Elke zorgverzekeraar voert zijn eigen beleid. 
Als ik geen contract heb met Eno, kan ik dan wel rechtstreeks declareren?
Nee, zonder overeenkomst kan er niet rechtstreeks gedeclareerd worden. U stuurt dan een rekening naar de verzekerde. De verzekerde kan de factuur dan bij ons indienen, maar krijgt mogelijk niet alles vergoed. Minder dan een procent van de schadelast GRZ van Eno betreft ongecontracteerde zorg. We spannen ons in om dit percentage zo laag te houden.
De NZa heeft naar aanleiding van het kostprijsonderzoek de tarieven herijkt. Hoe gaat Eno hiermee om en hoe wordt het tarief bepaald?
De impact van de bijstelling van de tarieven is per DBC verschillend. In de meeste gevallen is het tarief verlaagd, maar in sommige gevallen is het tarief van een DBC ook verhoogd of nagenoeg gelijk gebleven. Eno houdt in de bepaling van het tarief zowel rekening met de tariefsverlaging van de NZa als met de index voor arbeidskosten die door de NZa is vastgelegd.
Veelgestelde vragen GRZ