Veelgestelde vragen zorginkoopbeleid

 

Eno is een Sallandse zorgverzekeraar, met ruim 160 jaar ervaring. De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. En aan het gezond houden van onze verzekerden. Vanaf 2021 kopen we zelf zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal. Zodat we nog meer kunnen betekenen voor al onze verzekerden. Wij zien onze kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken; door een menselijke maat te hanteren en door een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg. Wij hopen samen met zorgverleners te komen tot afspraken die onze verzekerden centraal stellen en die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst. 

Wijzigingen voor contractgerelateerde gegevens kunt u via het ons contactformulier aan ons doorgeven. Wilt u een wijziging van uw bankrekeningnummer doorgeven? Gebruik daarvoor het wijzigingsformulier IBAN.

Heeft u op dit moment geen contract met Eno en wilt u dit wel voor 2022? Laat dit dan voor 1 juni 2021 weten via ons contactformulier. Voor ons beleid rondom contracteren van nieuwe aanbieders verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid 2022.

 

Deze deadline geldt niet voor aanbieders van wijkverpleging. Meer informatie hierover vindt u in het zorginkoopbeleid 2022 Wijkverpleging. 

Als u geen contract sluit met Eno, stuurt u facturen naar verzekerden. Onze verzekerden kunnen de factuur vervolgens bij ons declareren. Het is daarbij goed om te weten dat in voorkomende gevallen vergoeding plaatsvindt tegen niet-gecontracteerd tarief. Wij accepteren hierbij geen akte van cessie. Ook kan het zijn dat er toestemming aangevraagd moet worden voor een aantal vormen van zorg. Meer informatie hiervoor vindt u op de websites van de zorgverzekeringsmerken van Eno: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg

Als u op dit moment een contract heeft met Eno en u wilt voor 2022 ook een contract met Eno, dan hoeft u dit niet aan ons te laten weten.

Voor aanvragen die gedaan worden voor aanvang van nieuwe inkoopjaar, geldt een ingangsdatum van 1 januari 2022. Voor aanvragen na 1 januari, is de ingangsdatum de eerste van de maand waarin het contract getekend is door partijen. Dit geldt niet voor contracten van MSZ en GGZ-instellingen, en integrale geboorteorganisaties (IGO’s).

Eno ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te zorgen dat verzekerden in 2022 zorg kunnen ontvangen van gecontracteerde aanbieders. Ook vinden we het van belang dat voor verzekerden tijdig het gecontracteerde zorgaanbod inzichtelijk is. Wij hanteren een ruime reactietermijn, maar we vinden het nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van praktijken/instellingen om tijdig tot beoordeling en ondertekening van het contract over te gaan.

Nee, dat hoeft niet. Het contract loopt automatisch door in het nieuwe jaar. Bij het dossier MSZ moet wel een prijslijst voor het nieuwe jaar worden vastgesteld via VECOZO.

Wij streven ernaar om de contractering zoveel mogelijk digitaal via het VECOZO-portaal te laten verlopen. 

U kunt ons bereiken via ons contactformulier. Ook kunt u ons tijdens kantoortijden telefonisch bereiken op (0570) 68 74 65. Het is daarbij handig om de AGB-code van uw praktijk bij de hand te houden of te vermelden, zodat wij u snel van dienst kunnen zijn. 

Aanvragen voor een machtiging stuurt u naar toestemming@eno.nl. Voor algemene informatie over machtigingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl.

Voor algemene informatie over declaratieverwerkingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl of (0570) 68 74 46.