Informatie over Paramedische herstelzorg

Per 18 juli 2020 is er een voorwaardelijke toelating tot de basisverzekering van de paramedische herstelzorg voor COVID-19. Voor de paramedische beroepsgroepen Fysiotherapie, Oefentherapie, Diëtetiek, Ergotherapie en Logopedie betekent dit dat er vanaf 18 juli veranderingen zijn doorgevoerd om COVID-19 gerelateerde zorg te kunnen declareren. Vanaf deze datum gelden onderstaande voorwaarden en declaratieregels. Vanaf 1 november 2020 zijn de systemen van de zorgverzekeraars ingericht en kunnen de declaraties ingestuurd worden.
 

De indicatie voor de voorwaardelijk toegelaten paramedische herstelzorg wordt bij patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis of instelling voor medisch specialistische of geriatrisch revalidatiezorg, gesteld door de (behandelend) medisch specialist. Bij patiënten die in de eigen woonomgeving COVID-19 hebben doorgemaakt, wordt de indicatie gesteld door de huisarts. Deze herstelzorg is multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd onder regie van de huisarts. Indien er een verwijzing wordt uitgeschreven met: “gaarne behandeling van ernstige klachten en beperkingen na COVID-19” gelden de volgende voorwaarden:

 

 • Aan het begin van de behandeling moet de zorgverlener de patiënt informeren over deelname aan onderzoek en instemming vragen met gebruik van de behandelgegevens uit EPD voor onderzoek, en hierover een aantekening maken in het EPD.
 • Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden wanneer de zorgverlener de indicatoren uit standpunten/richtlijnen/handreikingen toepast en bereid is om de gegevensverzameling te doen en zich bereid heeft verklaard deze te delen.
 • Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op deze aanspraak. De eerste behandeling moet plaatsvinden binnen 1 maand na verwijzing. Voor het moment van verwijzen geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
 • De huisarts evalueert na circa 3 maanden of de behandeldoelen zijn bereikt en of voorzetten van de zorg zinvol is. Hij of zij doet dit op basis van schriftelijke rapportages en eventueel contact met de patiënt of zorgverleners.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut.
 

Patiënt gestart vóór 1 november?
Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

Sommige patiënten zijn na 18 juli 2020 zonder verwijzing met paramedische herstelzorg gestart. Het is aan de huisarts of medisch specialist om te beoordelen of deze patiënten recht hadden op deze vorm van zorg.

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt.

 

Maximaal aantal behandelingen 1e behandelperiode van 6 maanden

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Maximaal aantal behandelingen eventuele 2e behandelperiode van 6 maanden

Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden. In deze 2e behandeltermijn geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:

 • Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
 • Logopedie: is de reguliere aanspraak van toepassing

Indien de aanspraak eindigt per 1 augustus 2021 komen de bovengenoemde termijnen te vervallen en vindt er voor behandelingen daarna geen vergoeding meer plaats.

Per zorgsoort zijn hier declaratieregels voor vastgesteld.

 

Fysiotherapie en oefentherapie
Voor het declareren van Covid-19 herstelzorg zijn 2 nieuwe CSI codes beschikbaar.
De CSI codes dienen gebruikt te worden in combinatie met een bestaande prestatiecode én met diagnosecode 9363. Andere combinaties zullen afgewezen worden. Ook moet de AGB-code van de verwijzer worden ingevuld.

 

 • Gebruik CSI code 020 voor alle declaraties in de eerste 6 maanden van het revalidatietraject.
 • Gebruik CSI code 021 voor alle declaraties in de tweede 6 maanden van het revalidatietraject.
 • Voor fysiotherapie en oefentherapie declaraties vanuit de ziekenhuizen gelden dezelfde voorwaarden als in de eerste lijn dus via declareren via CSI 020 en 021.

Ergotherapie en Diëtetiek
Voor het declareren van Ergotherapie en Diëtiek zijn er aparte Covid Herstelzorg prestaties aangemaakt die recht geven op de twee behandeltermijnen onder de gestelde voorwaarde. Zie onderstaand overzicht van prestatiecoderingen:

 

Eerste periode van 6 maanden Diëtetiek

6107      Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6108      Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg

6109      Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg

6110      Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6111      Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg

6112      Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6113      Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19 Herstelzorg

6114      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg

6115      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg

6116      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg

6117      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

 

Tweede periode van 6 maanden Diëtetiek

6118      Individuele zitting reguliere diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6119      Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis Covid 19 Herstelzorg

6120      Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling Covid 19 Herstelzorg

6121      Telefonische zitting diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6122      Individueel dieetvoorschrift Covid 19 Herstelzorg

6123      Meekijkconsult diëtetiek Covid 19 Herstelzorg

6124      Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing Covid 19  Herstelzorg

6125      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen Covid 19 Herstelzorg

6126      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen Covid 19 Herstelzorg

6127      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen Covid 19 Herstelzorg

6128      Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

 

Eerste periode van 6 maanden Ergotherapie

5020      Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5021      Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg

5022      Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg

5023      Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg

5024      Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg

5025      Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5026      Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5027      Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5028      Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5029      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
5030      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg

5031      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg

5032      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg

5033      Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg
 

Tweede periode van 6 maanden Ergotherapie

5034      Individuele zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5035      Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis Covid 19 Herstelzorg

5036      Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing Covid 19 Herstelzorg

5037      Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek Covid 19 Herstelzorg

5038      Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling Covid 19 Herstelzorg

5039      Individuele zitting kinderergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5040      Individuele zitting handergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5041      Telefonische zitting ergotherapie Covid 19 Herstelzorg

5042      Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patiënt bij ergotherapie Covid 19 Herstelzorg
5043      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen Covid 19 Herstelzorg
5044      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen Covid 19 Herstelzorg
5045      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen Covid 19 Herstelzorg
5046      Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen Covid 19 Herstelzorg
5047      Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig) Covid 19 Herstelzorg

Ten behoeve van eerstelijns Covid-herstelzorg die geleverd wordt in het ziekenhuis en die gedeclareerd wordt via de ziekenhuis-declaratiestandaard, zijn er aparte Covid zorgprestaties ziekenhuis aangemaakt waarop de ergotherapie en diëtetiek kunnen declareren. De reden hiervoor is dat zorgprestaties in de ziekenhuizen afwijken van de zorgprestaties in de eerste lijn. De overige declaratievoorschriften gelden voor zowel de ziekenhuisstandaard als de paramedische standaard.

 

Prestaties Ergotherapie eerste periode van 6 maanden

65079    Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65080    Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65081    Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65082    Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65083    Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg

65084    Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg

65085    Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65086    Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65087    Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg
65088    Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – COVID-19 herstelzorg

65089    Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65090    Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg

65091    Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

65092    Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – COVID-19 herstelzorg

 

Prestaties Diëtetiek  eerste periode van 6 maanden

65093    Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

65094    Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg

65095    Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

65096    Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

65097    Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

65098    Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

65099    Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

65100    Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

 

Prestaties Ergotherapie tweede periode van 6 maanden

65101    Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65102    Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65103    Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65104    Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65105    Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg

65106    Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg

65107    Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg

65108    Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65109    Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65110    Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) – verlengde COVID-19 herstelzorg

65111    Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65112    Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65113    Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg

65114    Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag – verlengde COVID-19 herstelzorg

 

Prestaties Diëtetiek tweede periode van 6 maanden

65115    Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65116    Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65117    Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65118    Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65119    Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg

65120    Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) –verlengde COVID-19 herstelzorg

65121    Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg

65122    Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag –verlengde COVID-19 herstelzorg

 

Logopedie
Voor logopedie is er een nieuwe diagnosecode voor COVID-19 toegevoegd. Deze is 9500. Deze is geschikt voor zowel de eerste of tweede periode van de behandelingen.

Dan zijn de kosten voor rekening van de patiënt.