Veelgestelde vragen over uw praktijk

 

Dit is helaas niet mogelijk. De zorgovereenkomst wordt afgesloten op de AGB-code van de praktijk. Omdat de praktijk overgenomen wordt, zal de AGB-code veranderen. Er moet daarom een nieuwe zorgovereenkomst afgesloten worden.

Zolang de wijziging in de maatschap niet zorgt voor een wijziging van rechtsvorm, en daarmee voor een nieuwe AGB-code, kan de zorgovereenkomst gewoon doorlopen. Mocht de maatschap door het vertrek van een medewerker niet meer voldoen aan de (aanvullende) eisen van de zorgovereenkomst, dan vragen we u contact op te nemen met Eno.

Eno sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. Er verandert daarom niets als er nieuwe medewerkers in de praktijk komen te werken, zolang hierdoor de rechtsvorm niet verandert. Wanneer uw rechtsvorm wijzigt door toetreden van nieuwe medewerkers (bijvoorbeeld omdat uw eenmanszaak een maatschap wordt) verandert uw AGB-code en moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten. Neemt u hiervoor contact op met Contractbeheer. Het is in alle gevallen van belang dat u de gegevens van de nieuwe medewerker doorgeeft bij Vektis.

Alle relevante wijzigingen in uw praktijksamenstelling, naam van de praktijk, aanwezige verbijzonderingen, etc. kunt u direct bij Vektis doorgeven. Vektis beheert de landelijke database met deze gegevens voor alle zorgverzekeraars. Wijzigingen in IBAN worden niet door Vektis bijgehouden en kunt u (alleen schriftelijk én ondertekend) doorgeven via het daarvoor bestemde Wijzigingsformulier. Voor bovenstaande wijzigingen hoeft geen nieuwe zorgovereenkomst te worden aangevraagd. Als de AGB-code van de praktijk wijzigt of wanneer de praktijk door het vertrek van een medewerker niet meer voldoet aan de (aanvullende) eisen van de zorgovereenkomst, dan vragen we u contact op te nemen met Eno Contractbeheer.

Wanneer u uw praktijk wilt beëindigen, dient u dit te registreren in Vektis. Gegevens uit Vektis worden automatisch overgenomen in ons systeem. Op basis hiervan voorzien wij uw overeenkomst per genoemde datum van een einddatum. Eno ontvangt graag drie maanden van tevoren bericht van uw voornemen om uw praktijk te beëindigen.

Eno sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. Indien u voor uw praktijk een zorgovereenkomst voor paramedische zorg wil aanvragen kan dit via de afdeling Contractbeheer. Leest u eerst ons inkoopbeleid door, zodat u weet of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens moet u beschikken over de juiste autorisaties voor het Zorginkoopportaal van VECOZO.