Veelgestelde vragen over de overeenkomst

 

U kunt declaraties rechtstreeks indienen bij Eno wanneer u een zorgovereenkomst heeft. Daarnaast wordt uw praktijk vermeld op de zorgzoeker van Eno als gecontracteerde aanbieder. Het voordeel voor de verzekerde is dat deze een volledige vergoeding krijgt van de zorg (conform polisvoorwaarden).

Zorgaanbieders die in 2021 een zorgovereenkomst hadden met Eno voor fysiotherapie of logopedie zullen van ons automatisch een contractvoorstel of vragenlijst ontvangen in VECOZO voor 2022. U krijgt vanuit VECOZO een melding per e-mail wanneer dit voor u klaar staat. De overeenkomsten uit 2021 voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, oefentherapie en voetzorg duren 2 jaar. Hiervoor sturen wij in 2023 pas weer een nieuw aanbod.

Eno sluit de contracten voor 2022 digitaal af via VECOZO. U heeft hiervoor de juiste autorisaties voor het VECOZO Zorginkoopportaal nodig. Voor meer informatie betreffende VECOZO verwijzen we u naar: www.vecozo.nl/support.

Heeft u vragen of problemen met de werking van of toegang krijgen tot het VECOZO Zorginkoopportaal of de modules? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Support van VECOZO. Inhoudelijke vragen over uw contract of het inkoopbeleid van Eno kunt u aan ons stellen.

Voor fysiotherapie en logopedie geldt dat wanneer u in 2022 in aanmerking komt voor overeenkomst B en tijdens het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst aan de voorwaarden gaat voldoen die horen bij overeenkomst A én u hier gedurende het restant van de looptijd van de overeenkomst aan blijft voldoen, wij u de mogelijkheid bieden om met ingang van 2023 in aanmerking te komen voor overeenkomst A, voor het restant van de looptijd van de overeenkomst (één jaar). Een verzoek hiervoor moet uiterlijk 31 december 2022 bij ons zijn ingediend. Gebruikt u hiervoor ons contactformulier.

Eno ziet het als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en Eno om te zorgen dat verzekerden in 2022 zorg kunnen ontvangen van gecontracteerde aanbieders. Daarnaast vinden we het van belang dat verzekerden tijdig inzicht hebben in het gecontracteerde zorgaanbod. Eno hanteert een ruime reactie termijn, maar wij vinden het de verantwoordelijkheid van praktijken om tijdig tot beoordeling en ondertekening van de zorgovereenkomst over te gaan. Vandaar dat we een harde deadline kennen van 1 november 2021. Tot en met 31 oktober 2021 heeft u toegang tot de zorgovereenkomst, dan wel de vragenlijst, in het inkoopportaal van VECOZO.

Indien u voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in ons inkoopbeleid, dan kunt u voor het aanvragen van een nieuwe zorgovereenkomst contact opnemen met de afdeling Contractbeheer.

In 2022 breidt Eno het aantal overeenkomsten voor eerstelijns paramedische zorg in instellingen en ziekenhuizen in principe niet verder uit. Wij zijn van mening dat er op dit moment voldoende eerstelijns zorg beschikbaar is bij vrijgevestigde zorgaanbieders. Had u als instelling of ziekenhuis niet eerder, of voor het laatst in 2020 en/of eerder een overeenkomst met Eno, en wilt u toch een overeenkomst met ons sluiten, dan ontvangen wij graag een motivatie waarom deze overeenkomst meerwaarde biedt voor onze verzekerden. Als instelling of ziekenhuis die eerstelijns paramedische zorg aanbiedt, moet u aan de basiseisen voldoen zoals beschreven in ons zorginkoopbeleid 2022.

De zorgovereenkomst kan worden afgesloten door Wtza-instellingen, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Vanaf 2022 biedt Eno twee varianten van de zorgovereenkomst Fysiotherapie aan in plaats van drie, omdat dit zorgt meer onderscheidend vermogen tussen de verschillende overeenkomsten.