Veelgestelde vragen over declareren

 

U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.

De telling van de eerste 20 behandelingen op indicatiecode 8 voor chronische aandoeningen staat los van het kalenderjaar. U declareert door op indicatiecode 8 tot er 20 behandelingen hebben plaatsgevonden, ongeacht of dit over meerdere kalenderjaren verspreid is.

Een verzekerde met een Wlz-indicatie kan ook paramedische zorg vanuit de Zvw ontvangen. Dit is toegestaan wanneer de paramedische zorg los staat van de integrale zorg waar iemand vanuit de Wlz op aangewezen is en als voor deze zorg geen specifieke kennis of vaardigheden zijn vereist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het standpunt ‘Paramedische zorg in de Wlz’ van Zorginstituut Nederland.

Om het declareren van chronische codes (20 behandelingen op indicatiecode 008, vervolgens op indicatiecode 001) goed te laten verlopen vragen we u om de behandelhistorie door te geven via het volgende formulier: Verklaring Eno verzekerden per 2020.