Veelgestelde vragen - Algemeen

 

De verwijzing moet leesbaar en achteraf opvraagbaar zijn, waarbij het van belang is dat de authenticiteit van de verwijzing gewaarborgd is. Als dit in digitale vorm het geval is, dan is het prima om de verwijzing digitaal te bewaren. Mocht een digitale versie twijfel oproepen t.a.v. juistheid, volledigheid of authenticiteit, dan is het raadzaam om ook het originele exemplaar te bewaren.

Ja. Aangezien Eno de zorgovereenkomsten op praktijkniveau afsluit, geldt deze eis voor alle medewerkers. Fysiotherapeuten dienen geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie, alle overige paramedici dienen in het Kwaliteitsregister Paramedici te staan. Ook medewerkers die gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst toetreden tot de praktijk dienen hieraan te voldoen.

De registratie in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) / het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie of het Kwaliteitsregister Paramedici is voor Eno een vereiste om een zorgovereenkomst te kunnen sluiten. Zonder deze registratie gaan wij geen overeenkomst met u aan.

Voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie geldt dat de behandeling van verzekerden van Eno met de ziekte van Parkinson alleen wordt vergoed als de behandelaar is aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor fysiotherapie en oefentherapie geldt dat de behandeling van verzekerden van Eno met Claudicatio Intermittens alleen wordt vergoed als de behandelaar is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Voor fysiotherapie maken wij gebruik van de landelijke behandelindex als instrument om het gesprek over doelmatigheid van verleende zorg aan te gaan. De behandelindex is niet bepalend voor de overeenkomst waar u voor in aanmerking kunt komen. Wel verwachten wij van fysiotherapeuten een inspanningsverplichting om het behandelindexcijfer van 150 niet te overschrijden. Als uw behandelindex van 2021 150 of hoger is, gaan wij met u in gesprek over (on)doelmatigheid van zorg. Wij vragen u in dit geval om een toelichting op de hoogte van uw behandelindex. Het resultaat van deze dialoog zou kunnen zijn dat wij met u een verbetertraject afspreken waarin u de gelegenheid krijgt om de cijfermatige doelmatigheid van uw geleverde zorg te verbeteren. De uitkomst van dit verbetertraject wordt meegewogen bij de beoordeling ten behoeve van de contractering voor 2024. Als er voor uw fysiotherapiepraktijk 30 of minder unieke patiënten beschikbaar zijn voor de berekening van de behandelindex, is voor uw praktijk geen behandelindex beschikbaar. In dat geval moet sprake zijn van gepast gebruik.

De verzekerden van ons label Salland Zorgverzekeringen bieden wij een aanvullende verzekering waarin ook een vergoeding voor beweegprogramma's is opgenomen. Om beweegprogramma's aan te bieden dient u in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie geregistreerd te staan en een addendum op uw overeenkomst fysiotherapie af te sluiten met Eno.

In ons inkoopbeleid geven we uitgebreider aan wat veranderd is ten opzichte van 2021.