Uitgangspunten van zorg

Eno heeft een zorgplicht voor haar verzekerden, oftewel de verplichting om zorg te dragen dat een verzekerde zorg (of vergoeding van kosten van zorg) krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft en waar hij of zij wettelijk gezien aanspraak op heeft. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud en omvang van de (vergoeding van) zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van de verzekerde zorg. Deze criteria vertalen wij door in onze contracten. Daarnaast wordt van Eno verwacht dat wij ons inspannen voor het stimuleren van doelmatige- en passende zorg.

 

Wij hanteren bij de inkoop van zorg zes uitgangspunten. Deze uitgangspunten komen terug in het zorginkoopbeleid en onze overeenkomsten van de diverse zorgsoorten:

 

  • Betaalbaarheid
  • Kwaliteit
  • Passende zorg
  • Toegankelijkheid van zorg
  • Vermindering van administratieve lasten
  • Transparantie van het zorginkoopproces

Contact met Eno

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens