Projecten en innovaties

Eno staat open voor projecten en innovaties die bijdragen aan de speerpunten van ons zorginkoopbeleid. We leggen hierbij de focus op de regio Midden-IJssel.

 

We nodigen u van harte uit om uw ideeën te bespreken met uw contactpersoon van de afdeling Zorginkoop of uw projectidee naar ons toe te sturen via ons contactformulier. Geef hierbij kort aan wat het doel en de omvang van het project is, welke concrete resultaten worden verwacht en wat u van ons verwacht. Wij nemen vervolgens contact met u op over de verdere procedure.

 

Bij het beoordelen van een project/innovatie kijken wij onder andere naar:

  • Levert het initiatief een bijdrage aan doelstellingen zoals geformuleerd in de Regiovisie Midden IJssel?
  • Draagt het initiatief bij aan één van onze speerpunten of uitgangspunten van zorg?
  • Is er sprake van een duidelijke meerwaarde voor onze verzekerden?
  • In hoeverre zijn er na afloop van het project mogelijkheden voor structurele bekostiging binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw)?
  • Is er sprake van een bewezen interventie?
  • Kunnen resultaten gemonitord worden?
  • Zijn er mogelijkheden voor cofinanciering?

Contact met Eno

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens