Inkoopbeleid

Vanuit haar missie en visie wil Eno elke dag een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar leden. Door hen te verzekeren van gepaste, betaalbare en toegankelijke zorg én door hen te inspireren en te faciliteren in hun streven naar een optimale gezondheid. Dagelijks werken wij daaraan vanuit onze zorgverzekeringsmerken. Dat doen we niet alleen, we steunen daarbij ook op u en alle andere zorgverleners die zorgen voor mensen tot hun dagelijkse beroep hebben gemaakt.   

 

Eno werkt samen binnen de Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars (VRZ) voor de zorgcontractering buiten het kernwerkgebied. Dit geldt voor de zorgsoorten huisartsenzorg, farmacie, hulpmiddelenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ, paramedie en geboortezorg. Kijk voor het inkoopbeleid van de VRZ op www.vrzzorginkoop.nl.

Zes uitgangspunten voor zorginkoop

Eno koopt de zorg in voor haar zorgverzekeringsmerken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg. Hoewel per label verschillende accenten worden gelegd, gelden dezelfde uitgangspunten voor alle zorg die wij inkopen. Eno zet in op het houden van een goede gezondheid als ook op het krijgen van uitstekende zorg bij ziekte. Wij hanteren daarvoor bij de zorginkoop de volgende zes uitgangspunten:

 

  • Kwaliteit en patiëntgerichtheid
  • Betaalbaarheid
  • Gepaste zorg
  • Substitutie en integrale zorg
  • Toegankelijkheid
  • Transparantie

Deze uitgangspunten worden in het zorginkoopbeleid nader toegelicht. 

Zorginkoopbeleid 2019 (pdf)

Publicatiedatum: 29 maart 2018

Publicatiedatum: 3 juli 2018

Op het onderdeel farmacie zijn enkele wijzigingen gekomen en (al aangekondigde) toevoegingen gedaan, ten opzichte van het op 29 maart gepubliceerde inkoopbeleid.

Publicatiedatum: 27 juni 2018
Op het onderdeel paramedie zijn enkele wijzigingen gekomen en (al aangekondigde) toevoegingen gedaan, ten opzichte van het op 29 maart gepubliceerde inkoopbeleid.

Publicatiedatum: 16 juli 2018

Op het onderdeel wijkverpleging zijn enkele wijzigingen gekomen en (al aangekondigde) toevoegingen gedaan, ten opzichte van het op 29 maart gepubliceerde inkoopbeleid.

Publicatiedatum: 12 juli 2018

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor 2019 een inkoopgids acute GGZ opgesteld. Deze gids is beschikbaar via de website van ZN en via deze link

Zorginkoopbeleid 2018 (pdf)

Publicatiedatum: 31 maart 2017

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop