Zorginkoopbeleid


Eno is een zorgverzekeraar uit Deventer, met ruim 160 jaar ervaring. De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno.

Inkoopbeleid 2022

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen. Wij leggen de focus in ons zorginkoopbeleid op de volgende speerpunten: Juiste Zorg op de Juiste Plek en Digitalisering & Innovatie. Bij de inkoop van zorg hanteren we zes uitgangspunten.

 

Ons inkoopbeleid per zorgsoort vindt u op de zorgsoortpagina:

 

‘Voor onze verzekerden werken we iedere dag om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden. Dat doen we onder andere door het vormen van zorginkoopbeleid. Hierin ligt de focus op digitalisering en innovatie en de Juiste Zorg op de Juiste Plek, waarbij de basis natuurlijk op orde moet zijn. Zo werken we samen met de zorgaanbieders in de regio aan de toekomst. Een kleine verzekeraar met een grootse bijdrage.’ - Abbas Ashtari, directeur Zorg

Betrokkenheid leden

Eno is een coöperatie met de ledenraad als hoogste orgaan. We willen er dan ook voor zorgen dat de inkoop van zorg aansluit bij wat onze leden belangrijk vinden. Jaarlijks bespreken we dit met de ledenraad. Dat doen we in ieder geval op ledenraadvergaderingen en wanneer gewenst ook daarbuiten, bijvoorbeeld door met een afvaardiging van de ledenraad uitgebreider over zorginkoop in gesprek te gaan. Vanaf 2021 is formeel adviesrecht ook wettelijk geregeld. Onze ledenraad heeft positief geadviseerd over het zorginkoopbeleid 2022.

Daarnaast hebben wij natuurlijk op diverse manieren dagelijks contact met onze verzekerden. Zowel vanuit onze Klantenservice als de Klachtencommissie ontvangen wij waardevolle informatie voor de inkoop van zorg. Daarbij gebruiken we ook inzichten vanuit diverse onderzoeken verricht door bijvoorbeeld patiënten- of consumentenorganisaties, om de stem van de verzekerde te concretiseren in de wijze waarop wij de zorg inkopen.

Regio Midden-IJssel

In onze zorginkoop ligt de focus op de regio Midden-IJssel. Hier wonen de meeste van onze verzekerden en werken wij samen met zorgaanbieders aan het verbeteren van de zorg. Begin 2021 hebben we in deze regio een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg en ondersteuning vastgesteld: de Regiovisie Midden-IJssel. Deze visie vormt de basis van ons zorginkoopbeleid. 

 

In de regio Midden-IJssel maken wij maatwerkafspraken met onze grote zorgaanbieders, stimuleren we samenwerking door deelname aan overlegtafels en sturen we proactief op de uitgangspunten van zorg. Sommige zorgaanbieders zijn gevestigd buiten de regio Midden-IJssel, maar bedienen wel veel verzekerden in de regio’s Overijssel en Gelderland waardoor ons beleid wel op die zorgaanbieders gericht kan zijn.  

 

Buiten de genoemde regio’s is onze regisserende rol kleiner. Hier zetten we in op voldoen aan onze zorgplicht en wet- en regelgeving, en kiezen wij voor digitale contractering. Daar waar zorgaanbieders met andere zorgverzekeraars in andere regio’s afspraken maken die aansluiten bij onze speerpunten van beleid, besluit Eno zelfstandig om het volgbeleid wel of niet toe te passen.

Contact met Eno

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens

Projecten en innovaties

Wij staan open voor projecten en innovaties die bijdragen aan de speerpunten van ons beleid.

 

Lees meer