Inkoopbeleid

Vanuit haar missie en visie wil Eno elke dag een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar leden. Door hen te verzekeren van gepaste, betaalbare en toegankelijke zorg én door hen te inspireren en te faciliteren in hun streven naar een optimale gezondheid. Dagelijks werken wij daaraan vanuit onze zorgverzekeringsmerken. Dat doen we niet alleen, we steunen daarbij ook op u en alle andere zorgverleners die zorgen voor mensen tot hun dagelijkse beroep hebben gemaakt.   

 

Eno werkt samen binnen de Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars (VRZ) voor de zorgcontractering buiten het kernwerkgebied. Dit geldt voor de zorgsoorten huisartsenzorg, farmacie, hulpmiddelenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ, paramedie en geboortezorg. Kijk voor het inkoopbeleid van de VRZ op www.vrzzorginkoop.nl.

Zes uitgangspunten voor zorginkoop

Eno koopt de zorg in voor haar zorgverzekeringsmerken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg. Hoewel per label verschillende accenten worden gelegd, gelden dezelfde uitgangspunten voor alle zorg die wij inkopen. Eno zet in op het houden van een goede gezondheid als ook op het krijgen van uitstekende zorg bij ziekte. Wij hanteren daarvoor bij de zorginkoop de volgende zes uitgangspunten:

 

  • Kwaliteit en patiëntgerichtheid
  • Betaalbaarheid
  • Gepaste zorg
  • Substitutie en integrale zorg
  • Toegankelijkheid
  • Transparantie

Deze uitgangspunten worden in het zorginkoopbeleid nader toegelicht. 

Zorginkoopbeleid 2020

Publicatiedatum: 29 maart 2019

Zorginkoopbeleid 2019

Publicatiedatum: 29 maart 2018

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop