Inkoopbeleid 2021

Eno is een kleine zorgverzekeraar uit Deventer, met 160 jaar ervaring. De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. En aan het gezond houden van onze verzekerden. Vanaf 2021 kopen we zelf zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal. Zodat we nog meer kunnen betekenen voor al onze verzekerden. Wij zien onze kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken; door een menselijke maat te hanteren en door een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg.

 

Met ons inkoopbeleid voor het jaar 2021 informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen. Wij hopen samen met u te komen tot afspraken die onze verzekerden centraal stellen en die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst.

Bekijk ons inkoopbeleid 2021

Publicatiedatum: 27 maart 2020

 

Disclaimer: Eno volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over.

Veelgestelde vragen over het inkoopbeleid 2021

Eno is een Sallandse zorgverzekeraar, met 160 jaar ervaring. De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. En aan het gezond houden van onze verzekerden. Vanaf 2021 kopen we zelf zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal. Zodat we nog meer kunnen betekenen voor al onze verzekerden. Wij zien onze kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken; door een menselijke maat te hanteren en door een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg. Wij hopen samen met zorgverleners te komen tot afspraken die onze verzekerden centraal stellen en die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst. 

Wijzigingen voor contractgerelateerde gegevens, zoals het bankrekeningnummer, kunt u via het ons contactformulier aan ons doorgeven.

Heeft u op dit moment geen contract met Eno (rechtstreeks of via de VRZ) en wilt u dit wel voor 2021? Laat dit dan voor 1 juni 2020 weten via ons contactformulier. Voor ons beleid rondom contracteren van nieuwe aanbieders verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid 2021.

 

Deze deadline geldt niet voor aanbieders van wijkverpleging. Meer informatie hierover vindt u in het zorginkoopbeleid 2021, hoofdstuk 4 Wijkverpleging. 

Als u geen contract sluit met Eno, stuurt u facturen naar verzekerden. Onze verzekerden kunnen de factuur vervolgens bij ons declareren. Het is daarbij goed om te weten dat in voorkomende gevallen vergoeding plaatsvindt tegen niet-gecontracteerd tarief. Wij accepteren hierbij geen akte van cessie. Ook kan het zijn dat er toestemming aangevraagd moet worden voor een aantal vormen van zorg. Meer informatie hiervoor vindt u op de websites van de zorgverzekeringsmerken van Eno: Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg

Als u op dit moment een contract heeft met Eno (rechtstreeks of via VRZ Zorginkoop) en u wilt voor 2021 ook een contract met Eno, dan hoeft u dit niet aan ons te laten weten.

Voor aanvragen die gedaan worden voor aanvang van nieuwe inkoopjaar, geldt een ingangsdatum van 1 januari 2021. Voor aanvragen na 1 januari, is de ingangsdatum de eerste van de maand volgend op de maand waarin het contract getekend is door partijen. Dit geldt niet voor contracten van MSZ en GGZ-instellingen, en integrale geboorteorganisaties (IGO’s).

Eno ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te zorgen dat verzekerden in 2021 zorg kunnen ontvangen van gecontracteerde aanbieders. Ook vinden we het van belang dat voor verzekerden tijdig het gecontracteerde zorgaanbod inzichtelijk is. Wij hanteren een ruime reactietermijn, maar we vinden het nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van praktijken/instellingen om tijdig tot beoordeling en ondertekening van het contract over te gaan.

Nee, dat hoeft niet. Het contract loopt automatisch door in het nieuwe jaar. Bij het dossier MSZ moet wel een prijslijst voor het nieuwe jaar worden vastgesteld via VECOZO.

Wij streven ernaar om de contractering zoveel mogelijk digitaal via het VECOZO-portaal te laten verlopen. Als u gewend was uw aanbieding van VRZ Zorginkoop via VECOZO te ontvangen, dan ontvangt u dit jaar uw contractaanbieding ook via VECOZO. Als u het contract niet afsloot via VRZ Zorginkoop, kan het zijn dat u dit jaar wel uw aanbieding via VECOZO ontvangt. U ontvang hierover tijdig bericht.

U kunt ons bereiken via ons contactformulier. Ook kunt u ons tijdens kantoortijden telefonisch bereiken op (0570) 68 74 65. Het is daarbij handig om de AGB-code van uw praktijk bij de hand te houden of te vermelden, zodat wij u snel van dienst kunnen zijn. 

Aanvragen voor een machtiging stuurt u naar toestemming@eno.nl. Voor algemene informatie over machtigingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl.

Voor algemene informatie over declaratieverwerkingen kunt u contact met ons opnemen via declaratie@eno.nl of (0570) 68 74 46.

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop