Wat betekenen de maatregelen voor zorgaanbieders zonder contract?

26 maart 2020
 

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Meer hierover leest u in dit bericht. Deze maatregelen gelden voor gecontracteerde aanbieders. Het is voor zorgverzekeraars nu niet goed mogelijk om een centrale regeling te maken voor zorgaanbieders zonder contract.

 

Heeft u geen contract met ons? Dan adviseren wij u in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Denkt u aanvullend daarop ondersteuning nodig te hebben? Dan kunt u contact met ons opnemen. De komende periode wordt door zorgverzekeraars onderzocht hoe de ondersteuning voor ongecontracteerde zorgaanbieders geregeld kan worden. 

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop