Direct regelen

Hulpmiddelen

Op deze pagina vindt u nieuws, het inkoopbeleid Hulpmiddelen, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen.

Actueel

Het laatste algemene nieuws voor zorgaanbieders vindt u op onze homepage. Hieronder leest u het nieuws over Hulpmiddelen:

Inkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Algemene informatie over ons zorginkoopbeleid 2022

Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2022 (PDF)

Aanvullend inkoopbeleid Hulpmiddelen 2022 (PDF)

Disclaimer: Eno volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over.

Contractinformatie

Bent u geïnteresseerd in een contract met Eno? Of heeft u een contract met ons, maar wilt u dit wijzigen of heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

Ondervindt u problemen met Eno rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Eno, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Formulieren en documenten

Veelgestelde vragen

Over Eno, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken