Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Op deze pagina vindt u nieuws, het inkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, contractinformatie, belangrijke formulieren en documenten en relevante veelgestelde vragen.

Actueel

Het laatste algemene nieuws voor zorgaanbieders vindt u op onze homepage.

Inkoopbeleid

Vanaf 2021 kopen we zelf zorg in. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal. Zodat we nog meer kunnen betekenen voor al onze verzekerden. Wij zien onze kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken; door een menselijke maat te hanteren en door een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg. Met ons inkoopbeleid voor het jaar 2021 informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen. Wij hopen samen met u te komen tot afspraken die onze verzekerden centraal stellen en die leiden tot de beste zorg, nu en in de toekomst.

 

Bekijk ons inkoopbeleid 2021


Disclaimer: Eno volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over.

Contractinformatie

Bent u geïnteresseerd in een contract met Eno? Of heeft u een contract met ons, maar wilt u dit wijzigen of heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

 

Ondervindt u problemen met Eno rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Eno, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.

Formulieren en documenten

Voor formulieren en documenten tot en met 2020 verwijzen wij u naar deze pagina op onze website. Formulieren en documenten voor het jaar 2021 plaatsen wij op deze pagina.

Veelgestelde vragen

Over Eno, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken

Declareren

Een declaratie indienen kan via VECOZO.

 

Meer over declareren

Contact met Eno

Heeft u een vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Onze contactgegevens