Geschillencommissie zorgcontractering

Ondervindt u problemen met Eno rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Eno, om zo tot een oplossing te komen. 

 

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en kan, als een laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan het oplossen van een probleem tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de volgende documenten:

Convenant onafhankelijke geschillencommissie zorgcontractering (Pdf)
Bijlage A: Arbitrageovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage B: Bindendadviesovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage C: Mediationovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage D: Keuzehulp geschiloplossing- en beslechting zorgcontractering

Bijlage E: Addendum ZN tegemoetkomingsregeling in de meerkosten "kleine zorgaanbieders" eerste lijn (Pdf)

 

De geschilleninstantie behandelt geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschillencie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen van beslechting van geschillen vindt u op de site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop