Vrouw op bank

Veelgestelde vragen Verloskunde

Veelgestelde vragen

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor een overeenkomst Verloskunde of Prenatale screening?

Deze staan beschreven in het inkoopbeleid 2022 (PDF).

Kan ik in aanmerking komen voor een ‘max-max’-tarief Verloskunde?

Voor het maken van afspraken met betrekking tot het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod richten wij ons primair op de regio Midden-IJssel. Met de IGO in de regio Midden-IJssel maken wij binnen de overeenkomst voor integrale geboortezorg specifieke kwaliteitsafspraken en bieden wij de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken over innovatieve projecten die onder meer de kwaliteit van zorg verbeteren. Voor aanbieders van monodisciplinaire verloskunde is het daarom per 2022 binnen de overeenkomst Verloskunde niet mogelijk om voor het ontwikkelen van innovatief zorgaanbod afspraken te maken en in aanmerking te komen voor een ‘max-max’-tarief.

Vanwege de verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van de tweede lijn, hebben wij een overeenkomst met andere tarieven bij onze preferente zorgverzekeraar. Kan ik met jullie ook een speciale overeenkomst aangaan? En moet ik daar iets voor aanleveren?

Voor de toeslag voor verminderde bereikbaarheid en beschikbaarheid vinden we het belangrijk dat u in de regio met de overige zorgaanbieders in de keten geboortezorg op zoek gaat naar structurele oplossingen om eerstelijns bevallingen zonder meerkosten beschikbaar te stellen. De extra financiële middelen die de toeslag biedt, kunnen daar mede voor gebruikt worden. Wij zien de toeslag daarom in principe als een toeslag die van tijdelijke aard is en zullen deze daarom in principe voor een bepaalde periode hanteren.

U kunt hiertoe een aanvraag indienen via contractbeheer. Stuurt u bij de aanvraag een kopie mee van de afspraken die u heeft gemaakt met de preferente zorgverzekeraar. Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Waarom wordt er een aparte overeenkomst voor echo’s in het kader van prenatale screening gehanteerd en is dit niet opgenomen in de overeenkomst verloskunde?

Wij hanteren hiervoor een losse overeenkomst, omdat niet alle verloskunde praktijken prenatale screening aanbieden en omdat hiervoor aanvullende eisen gelden vanuit de Wet bevolkingsonderzoek.

Ik wil een overeenkomst prenatale screening aanvragen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U moet beschikken over een overeenkomst met een Regionaal Centrum voor Prenatale screening. Dit moet voor ons te toetsen zijn in de daarvoor ingerichte database Peridos. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte registratie, inclusief de juiste praktijk AGB-code, in deze database.

Meer uitgebreid kunt u de voorwaarden hiervoor vinden in ons inkoopbeleid 2022 (PDF).

Kan ik buiten de contracteerperiode nog een overeenkomst aanvragen?

Als startende praktijk is dat mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier.