Vrouw op bank

Veelgestelde vragen Kraamzorg

Veelgestelde vragen

Kan ik partusassistentie die ik heb verleend in een ziekenhuis of geboortecentrum declareren bij de zorgverzekeraar?

Nee, dit kan niet. Indien de partusassistentie plaatsvindt in een ziekenhuis of geboortecentrum, dan declareert het ziekenhuis of het geboortecentrum deze kosten.

Wat betekent het als ik geen overeenkomst sluit met Eno?

Als u geen overeenkomst met Eno sluit, krijgen onze verzekerden een vergoeding volgens hun polisvoorwaarden. Geen overeenkomst betekent dat u de rekening bij de klant indient. De verzekerde betaalt deze aan u en dient de nota in bij Eno. Afhankelijk van de polis van de verzekerde wordt de zorg dan aan de verzekerde vergoed volgens de vergoedingenlijst voor niet-gecontracteerde zorg.

Er zijn tekorten aan kraamverzorgenden in de regio waar ik zorg verleen. Hoe wil Eno dat de zorg ingezet wordt?

Wij verzoeken u om in geval van schaarste de beschikbare kraamzorguren zoveel mogelijk te verdelen over al onze verzekerden, zodat er geen cliënten zonder zorg komen te zitten. In zo’n geval gaat de zorglevering aan kraamvrouwen vóór het leveren van het totaal aan geïndiceerde uren.

Welke minimale kwaliteitseisen worden er gesteld voor een overeenkomst Kraamzorg?

Deze staan beschreven in het inkoopbeleid 2021 (PDF).