Vrouw op bank

Veelgestelde vragen Integrale geboortezorg

Veelgestelde vragen

Wanneer kom je in aanmerking voor een overeenkomst Integrale geboortezorg?

De voorwaarden die hiervoor gelden staan beschreven in het inkoopbeleid 2021 (PDF).

Wat is de procedure voor het aanvragen van een overeenkomst voor Integrale geboortezorg?

Samenwerkingen met IGO’s kenmerkt zich door maatwerkafspraken en verloopt niet via het VECOZO-inkoopportaal. Om hiertoe te komen, wordt gestart met het indienen van een offerte door de IGO. Vervolgens vindt een onderhandeling plaats met Eno in september en oktober. Een gesloten overeenkomst tussen een IGO en de preferente verzekeraar is leidend voor een definitieve totstandkoming van een overeenkomst met Eno. Eno vindt het van belang dat de preferente zorgverzekeraar en de IGO in een regio allereerst samen tot afspraken komen. Wij hebben de intentie om voor de afspraken over de inhoud van de zorgverlening aan te sluiten bij de afspraken die de IGO maakt met de preferente zorgverzekeraar. Uiteraard hanteren we eigen eisen ten aanzien van de administratieve verwerking van de afspraken en het declaratieproces. Als er op 1 maart 2022 geen contract is met de preferente verzekeraar, dan trekt Eno zich terug uit de onderhandeling voor dat jaar.

Verdere informatie hierover vindt u in het zorginkoopbeleid 2021 (PDF).

Ik heb een vraag over een ingediende declaratie. Waar kan ik deze vraag stellen?

U kunt per e-mail contact opnemen via declaratie@eno.nl. Of bellen naar (0570) 68 74 46.