Preferente aanwijzing Colecalciferol vervalt

20 april 2021

Op 13 april deed de rechtbank Gelderland uitspraak in het kort geding dat Galephar Netherlands b.v. en Laboratoires SMB s.a. (Galephar) hadden aangespannen tegen VGZ over het voorkeursbeleid dat VGZ voert op Colecalciferol. De rechtbank stelde Galephar in het gelijk. Aangezien wij het voorkeursbeleid van VGZ volgen, geldt deze uitspraak ook voor Eno.

Dit betekent dat de aanwijzing van Colecalciferol 25.000IE tablet als voorkeursmiddel per direct komt te vervallen. Verzekerden van één van de labels van Eno behouden daarmee aanspraak op Colecalciferol 25.000 IE in druppelvorm. Wij hebben de Z-index gevraagd de aanpassing zo spoedig mogelijk door te voeren. Het kan echter zijn dat de aanpassing pas vanaf 1 juni zichtbaar is in uw apotheekinformatiesysteem. Totdat deze aanpassing is doorgevoerd, is de huidige informatie in uw AIS mogelijk onjuist.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier of via (0570) 68 74 65.