Contract

De contracten met de coöperatie Eno gaan over zorg die geboden wordt aan verzekerden van de zorgverzekeringsmerken Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect.

Contract aanvragen of wijzigen

Bent u geïnteresseerd in een contract met Eno, of heeft u een contract met ons maar wilt u dit wijzigen of heeft u hier een vraag over? Stuur een e-mail naar onze afdeling Contractbeheer.
 

Let op: Heeft u al een contract via de Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars (VRZ)  aangeboden gekregen, dan hoeft u niet apart een contract met Eno aan te vragen. Kijk voor het inkoopbeleid van de VRZ op www.vrzzorginkoop.nl.

Geschillencommissie zorgcontractering

Ondervindt u problemen met Eno rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Eno, om zo tot een oplossing te komen. 

 

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en kan, als een laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan het oplossen van een probleem tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de volgende documenten:

Convenant onafhankelijke geschillencommissie zorgcontractering (Pdf)
Bijlage A: Arbitrageovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage B: Bindendadviesovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage C: Mediationovereenkomst zorgcontractering (Word)
Bijlage D: Keuzehulp geschiloplossing- en beslechting zorgcontractering

Bijlage E: Addendum ZN tegemoetkomingsregeling in de meerkosten "kleine zorgaanbieders" eerste lijn (Pdf)

 

De geschilleninstantie behandelt geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschillencie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen van beslechting van geschillen vindt u op de site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop