Wat betekenen de maatregelen voor zorgaanbieders zonder contract?

26 maart 2020

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Meer hierover leest u in dit bericht. Deze maatregelen gelden voor gecontracteerde aanbieders. Het is voor zorgverzekeraars nu niet goed mogelijk om een centrale regeling te maken voor zorgaanbieders zonder contract.

Heeft u geen contract met ons? Dan adviseren wij u in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Denkt u aanvullend daarop ondersteuning nodig te hebben? Dan kunt u contact met ons opnemen. De komende periode wordt door zorgverzekeraars onderzocht hoe de ondersteuning voor ongecontracteerde zorgaanbieders geregeld kan worden.