Stage bij Salland Zorgverzekeraar

Eno vindt het belangrijk om jonge talenten de kans te geven hun kennis in de praktijk te brengen. Daarom zijn er elk jaar op verschillende afdelingen enkele stageplaatsen en afstudeerprojecten beschikbaar. De stages bij Salland Zorgverzekeraar vind je op deze pagina. Staan hier geen stages vermeld? Dan zijn er op dit moment helaas geen stagevacatures.

Plan en overeenkomst

Ga jij je stage bij ons uitvoeren, dan komt er een plan waarin staat welke werkzaamheden je gaat verrichten, welke opdracht je uitvoert en wie je praktijkbegeleider wordt. Deze praktijkbegeleider verzorgt gedurende de hele stage je begeleiding.

Ook maken we een overeenkomst op. Hierin formaliseren we de gemaakte afspraken. Omdat integriteit voor ons belangrijk is vragen wij je ook een Verklaring Omtrent het Gedrag van het ministerie van Justitie in te vullen. Wij regelen hiervoor de benodigde formulieren en nemen de kosten voor deze verklaring voor onze rekening.

Stagevergoeding

Bij een stage of opdracht langer dan tien weken ontvangen hbo-stagiaires of afstudeerders een vergoeding van € 300,- bruto per maand. Mbo-stagiaires ontvangen bij een stage langer dan tien weken een vergoeding van € 150,- bruto per maand. De reiskosten komen volgens de cao voor zorgverzekeraars boven een afstand van meer dan tien kilometer voor vergoeding in aanmerking.