Privacyverklaring voor sollicitanten

Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om jou als sollicitant informatie te geven over:

  • de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  • de manier waarop wij dat doen;
  • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • hoe lang wij jouw gegevens bewaren en;
  • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij je via deze privacyverklaring informeren over jouw rechten. Tot slot willen wij je laten weten bij wie je terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Lees de privacyverklaring voor sollicitanten van Eno (PDF)