Privacy

Algemeen

Ons privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop Eno met persoonsgegevens omgaat. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid.

Hoe krijgt Eno uw persoonsgegevens

Wij krijgen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt en een webformulier invult en opstuurt of als u op een andere manier contact met ons opneemt.

Waarom verzamelt Eno persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van stages en de vacatures of om de reden dat u contact met ons opneemt.

Hoe gebruikt Eno uw persoonsgegevens

Aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens hechten wij veel waarde. Door fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedure nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen bij bezoek aan onze website. Een cookie bevat alleen een uniek nummer. Hierdoor kunnen we uw computer (of smartphone of tablet etc.) herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Door gebruik van de cookies kunnen wij de website nog beter afstemmen op uw wensen. Wilt u niet dat een cookie wordt geplaatst? Via de instellingen van de meeste browsers kunt u cookies uitschakelen.

Voor het gebruik van cookies is sinds begin juni 2012 toestemming nodig van de bezoeker van de website. Wij werken aan aanpassing van onze website voor het vragen van toestemming. Dit geldt niet voor zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg

Onder de namen Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg bieden wij (aanvullende) zorgverzekeringen aan. Op de website van Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg vindt u informatie over de omgang met uw persoonsgegevens in het kader van de verzekeringen.

Eno is een handelsnaam van
Coöperatie Eno U.A. (KvK 38015954)
Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)