Zorgkantoor

Nederland is verdeeld in 31 zorgkantoorregio’s. In elke regio heeft de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft, de rol van zorgkantoor. Zorgkantoor Midden IJssel is ondergebracht bij Eno.

Zorgkantoor Midden IJssel

Een zorgkantoor is een organisatie die de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoert. Zorgkantoor Midden IJssel verzorgt de uitvoering van de Wlz in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. De Wlz regelt dat dure, onverzekerbare en langdurige zorg toegankelijk is voor iedereen die verzorging nodig heeft. Daarnaast werkt het zorgkantoor nauw samen met gemeenten in de regio met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgkantoor Midden IJssel is er voor iedereen uit deze regio, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.


www.zorgkantoormiddenijssel.nl