Stichting Kwaliteitszorg Salland

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars beheert en besteedt de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven.  De opgebouwde financiële reserves waren goed beheerd en uitgegroeid tot een bedrag van 300 miljoen euro. Over de besteding van de reserves hebben de zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt. Een kwart van het jaarlijkse bedrag (5 miljoen euro), wordt beheerd en uitgegeven door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Dit geld is bestemd voor projecten die zorgvernieuwend zijn, het welzijn van de patiënt bevorderen of de effectiviteit van de gezondheidszorg stimuleren. De rest van de jaarlijks te besteden reserves, ruim 15 miljoen euro, geven de desbetreffende zorgverzekeraars via hun RVVZ-fondsen voornamelijk uit in hun oorspronkelijke werkgebied.

Eno Zorgverzekeraar beheert via de Stichting Kwaliteitszorg Salland de RVVZ-gelden voor het werkgebied Salland.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doelstelling

De Stichting Kwaliteitszorg Salland heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Salland.

Financiële verantwoording

Wilt u weten wat Eno Zorgverzekeraar doet met het geld van de Stichting Kwaliteitszorg Salland? U leest erover in de financiële verantwoording 2017 (pdf).

Beleid

Eno Zorgverzekeraar beheert als Regionaal Fonds de gelden van het Innovatiefonds voor financiële steun aan zorgprojecten in Salland.

 

Projecten die hiervoor in aanmerking komen, moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • Ze moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van zorg
  • Ze zijn regionaal en/of lokaal gericht (Salland).
  • Iedereen die dat wil kan er gebruik van maken.

Wilt u een aanvraag doen, gebruik daarvoor dan ons aanvraagformulier (pdf) en stuur dit naar secretariaat@eno.nl of per post naar:
 

Eno Zorgverzekeraar
Zorgsecretariaat

o.v.v. aanvraag Stichting Kwaliteitszorg Salland
Postbus 166
7400 AD Deventer

 

Let op! Zorgt u ervoor dat u het formulier volledig invult en eventueel aanvullende documenten meestuurt.

Formele gegevens

Naam
Stichting Kwaliteitszorg Salland
 

Fiscaal nummer
81.28.70.694
 

Contactgegevens
Munsterstraat 7
7418 EV Deventer
Postbus 166
7400 AD Deventer
Tel. (0570) 68 70 00
 

Bestuursleden

Elout Hooiveld

Petra Teunis

Theo Engels