Zorgkantoor

Nederland is verdeeld in 31 zorgkantoorregio’s. In elke regio heeft de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft, de rol van zorgkantoor. Salland Zorgkantoor is ondergebracht bij Salland Zorgverzekeraar.

 

Salland Zorgkantoor

Een zorgkantoor is een organisatie die de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoert. Salland Zorgkantoor verzorgt de uitvoering van de Wlz in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. De Wlz regelt dat dure, onverzekerbare en langdurige zorg toegankelijk is voor iedereen die verzorging nodig heeft. Daarnaast werkt het zorgkantoor nauw samen met gemeenten in de regio met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Salland Zorgkantoor is er voor iedereen uit deze regio, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.