Premieopbouw 2023

Onderdeel Bedrag per premie-equivalent

 1. Rekenpremie

 €1.599,00
 2. Resultaat op zorgactiviteiten   € -53,00
 3. Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten   € 128,00
 4. Inzet beleggingsopbrengsten  € -13,00
 5. Onttrekking aan reserves  € -23,00
 6. Toevoeging aan reserves  € 0,00
 7. Opslag winst  € 0,00
 8. Opslag resultaat vrijwillig eigen risico  € 6,00
 9. Opslag i.v.m. oninbare premies en eigen risico  € 7,00
 10. Opslag overige  € 10,00
 11. Belasting   € 0,00
   
 Totale premie per jaar  € 1.661,00
 Totale premie per maand  € 138,42