Premieopbouw 2022

Onderdeel Bedrag per premie-equivalent

 1. Rekenpremie

 €1.499,00
 2. Resultaat op zorgactiviteiten   € -92,00
 3. Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten   € 125,00
 4. Inzet beleggingsopbrengsten  € -3,00
 5. Onttrekking aan reserves  € -83,00
 6. Toevoeging aan reserves  € 0,00
 7. Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen  € 12,00
 8. Opslag resultaat vrijwillig eigen risico  € 5,00
 9. Opslag i.v.m. oninbare premies en eigen risico  € 4,00
 10. Opslag overige  € 11,00
 11. Belasting   € 0,00
   
 Totale premie per jaar  € 1.478,00
 Totale premie per maand  € 123,17