Jaarverslagen

Elk jaar publiceert de coöperatie Eno haar jaarverslag. Naast de verplichting om financiële verantwoording af te leggen over onze resultaten, vinden wij het belangrijk om u te laten weten wat wij in brede zin doen en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Publieksjaarverslagen

Wilt u weten wat wij het afgelopen jaar voor klanten hebben gedaan vanuit onze merken Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland ZorgDirect? Bekijk dan de publieksversie van ons jaarverslag 2018. Hierin staat bovendien een overzichtelijke tabel met onze kerncijfers. De publieksversies van eerdere jaren vindt u ook op deze pagina.

Financiële jaarverslagen

Als u meer geïnteresseerd bent in de financiële details van Eno, raadpleeg dan het financiële jaarverslag. Hierin vindt u ook het verslag van de raad van commissarissen.

Zoekt u oudere jaarverslagen? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel. Via deze website kunt u de digitale versies opvragen.

Jaarcijfers basisverzekering

Solvency & Financial Condition Report

Op 1 januari 2016 is Solvency II in werking getreden, een nieuw toezichtsraamwerk met daarin voorschriften over kwantitatieve kapitaaleisen, kwalitatieve eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorschriften voor transparantie naar publiek en toezichthouder. Eén van de onderdelen betreft de jaarlijkse publicatie van Solvency II informatie via het rapport over de solvabiliteit en financiële positie (SFCR).

Het SFCR-rapport komt naast het al bestaande jaarverslag (ook een publieke rapportage). Deels overlappen deze twee documenten, waardoor bepaalde informatie uit dit rapport ook in het jaarverslag is terug te vinden.