Onze geschiedenis

Eno: ruim 160 jaar ervaring

Op 22 maart 1860 richtten de notabelen van Deventer ‘het Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand’ op om ook de minderbedeelden goede gezondheidszorg te geven.

Gebouw

1941: Ziekenfondsbesluit

In 1941 ontstonden, door het zogenoemde ‘ziekenfondsenbesluit’, de ziekenfondsen zoals wij die tot een aantal jaren geleden kenden. Het initiatief uit Deventer groeide mede daardoor in de 19e eeuw onder de naam ‘Salland’ uit tot het ziekenfonds voor Deventer en wijde omgeving.

In het ziekenfondsenbesluit waren alle werknemers onder een bepaalde loongrens verplicht zich te verzekeren in een ziekenfonds. De verzekerden kregen recht op een door de overheid vastgesteld pakket van uitgebreide medische verstrekkingen en voorzieningen tegen een vastgestelde premie die voor de helft voor rekening kwam van de werkgever.

2006: Invoering zorgverzekering

Het zou tot 2006 duren voordat het ziekenfonds zou verdwijnen. Toen werd de zorgverzekering, ofwel basisverzekering ingevoerd. Het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en ziekenfondsen kwam hiermee te vervallen.

Ook het oude ziekenfonds Salland ging mee met de invoering van de zorgverzekering. Daarnaast werd de portefeuille met aanvullende verzekeringen verder doorontwikkeld. Ook zagen in de jaren die volgden twee nieuwe verzekeringslabels het levenslicht: HollandZorg en ZorgDirect.

2010: 150-jarig bestaan en een nieuwe naam

In 2010 vierden we ons 150-jarig bestaan en hebben we een nieuwe coöperatienaam geïntroduceerd: Eno. Met ‘Eno, van lijf tot leven’ dragen we uit dat wij ons in onze dienstverlening richten op alles in een leven dat er toe doet om een optimale gezondheid te krijgen en te houden.