Ons beleggingsbeleid

Een deel van onze aanwezige liquiditeiten is niet direct nodig voor de directe bedrijfsvoering. Dit wordt belegd in aandelen of obligaties of wordt aangehouden in liquiditeiten. Het bestuur van Eno bepaalt het strategisch beleggingsbeleid en vraagt hiervoor goedkeuring aan de raad van commissarissen. Het tactisch beleggingsbeleid is uitbesteed aan een vermogensbeheerder.

Risicomijdend en duurzaam beleggen

Uitgangspunt van het beleggingsbeleid van Eno is dat er risicomijdend en duurzaam wordt belegd. De volgende afspraken zijn hiervoor gemaakt met de vermogensbeheerder:

  • Eno belegt maximaal 12 procent van haar te beleggen vermogen in aandelen. Het resterende gedeelte wordt belegd in obligaties of aangehouden in obligaties;
  • Duurzaam beleggen betekent dat wij streven naar economische groei zonder inbreuk te maken op de potentiële welvaart of leefomstandigheden van de volgende generaties, en dat wij streven naar een evenwichtige verdeling van de welvaart in de wereld. Hiervoor is het essentieel dat bedrijven en instellingen zich richten op het vinden en behouden van de balans tussen belangen van mens, milieu en winst, ook wel bekend als People, Planet, Profit;
  • Eno belegt in beleggingsfondsen die duurzaam zijn. Dit betekent dat de fondsen bij de keuze van hun beleggingen naast financiële criteria ook duurzaamheidcriteria hanteren;
  • Eno belegt niet direct of indirect in effecten van ondernemingen die een strategische betrokkenheid hebben bij de productie van tabaksartikelen of bij de wapenindustrie;
  • De obligatieportefeuille bestaat voor minimaal 60% uit obligaties met een AAA/Aaa rating en voor maximaal 20% uit obligaties met een A/A2 rating.

Beleggingscommissie

Een beleggingscommissie adviseert het bestuur over het te voeren beleggingsbeleid en toetst het gevoerde beleid van de vermogensbeheerder. De beleggingscommissie rapporteert aan de Audit Committee van de raad van commissarissen over status, adviezen en risico van het beleggingsbeleid.