Voormalige ziekenfondsen investeerden afgelopen 20 jaar fors in zorgvernieuwing

22 november 2021 - Zorgverzekeraars die vroeger ziekenfondsen waren, hebben de afgelopen twintig jaar ongeveer 300 miljoen euro besteed aan zorgvernieuwende projecten. Dit bedrag is afkomstig uit de toenmalige reserves van de vrijwillige ziekenfondsen. Over de besteding van dit geld zijn destijds speciale afspraken gemaakt om het te behouden voor de zorg.

In de afsluitende rapportage Lijnen naar de Toekomst komen achttien aansprekende voorbeelden aan bod van investeringen in projecten die in de loop der jaren zijn gedaan door de betrokken zorgverzekeraars. Dit zijn CZ, Menzis, De Friesland, Eno Zorgverzekeraar, coöperatie VGZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. De voorbeelden geven een mooi beeld van de inzet op het gebied van preventie, shared decision making, eigen regie, ketenzorg, en samenwerking van zorg en sociaal domein.

6200 innovatieprojecten

In totaal zijn er in twintig jaar zo’n 6200 projecten met de voormalige ziekenfondsreserves en het rendement daarop (nog eens ongeveer 100 miljoen euro) ge(co)financierd. Daar zitten (lokale) projecten bij waarin 1000 euro is geïnvesteerd, maar ook projecten met bijdragen die boven de 1 miljoen euro uitkomen. Ze hebben grote waarde gehad voor patiënten en klanten en voor de innovatie in de zorg. Ook nu investeren zorgverzekeraars nog steeds in vernieuwingen in de zorg, uit eigen middelen of via innovatiestichtingen.

Historie

De vrijwillige ziekenfondsverzekering was tot 1984 een verzekering voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en ambtenaren met een inkomen onder een vastgesteld maximum. Ook voormalig verplicht ziekenfondsverzekerden kwamen voor de vrijwillige verzekering in aanmerking zodra ze met pensioen gingen. Bij de invoering van de Wet op de Toegang Zorgverzekeringen (WTZ) in 1986 verdween de vrijwillige ziekenfondsverzekering.

Veel ziekenfondsen hadden de reserves al in aparte rechtspersonen ondergebracht. In 1999 richtten ze de Stichting Centraal Fonds RVVZ (Reserves Voormalige Verzekerden Ziekenfonds) op om van daaruit de reserves aan te wenden ten gunste van innovaties in de zorg. De betrokken zorgverzekeraars maakten hierbij een gezamenlijke afspraak over de besteding van deze reserves in twintig jaar tijd. Die periode is nu afgerond.