Nieuw contract voor 2022

4-11-2021

Eno Zorgverzekeraar en Deventer Ziekenhuis waarborgen zorg in regio

Eno Zorgverzekeraar (onder meer Salland Zorgverzekeringen) en het Deventer Ziekenhuis hebben voor 2022 een contract gesloten over de financiering van ziekenhuiszorg. Kern van de afspraken is dat zekerheid en stabiliteit geboden wordt voor de zorg in de regio. Met het tekenen van het contract kunnen beide partijen alle verzekerden van Salland de zekerheid bieden van toegankelijke zorg in de regio en lopen zij voorop met het vastleggen van de afspraken.

Solide fundament

Elk jaar maken zorgverzekeraars en ziekenhuizen in Nederland afspraken over de te leveren zorg en maken ze daarover prijsafspraken. Het Deventer Ziekenhuis is blij dat ze ook voor 2022 weer afspraken hebben kunnen maken met de grootste zorgverzekeraar in de regio. Desiree Creemers, voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis: ‘Juist nu in deze onzekere tijden vanwege covid, is het belangrijk dat we samen optrekken. Zeker ook omdat we in ons verzorgingsgebied hebben afgesproken dat we met heel veel zorgverleners in de regio de ambitie hebben om voor de burgers van Salland zorg gewoon goed te regelen. Samen met Eno leggen we door deze afspraken een solide fundament onder onze ambities.’

Waarborg kwaliteit zorg

Petra Teunis, voorzitter Raad van Bestuur Eno, is tevreden en blij dat er een hernieuwd zorgakkoord is vastgesteld. ‘Als zorgverzekeraar willen wij bouwen aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in de regio, zodat Salland verzekerden toegang hebben tot kwalitatief hoogstaande zorg. Met dit inkoopcontract voor 2022 is dit nu gewaarborgd. En daar zijn we trots op.’

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Salland Zorgverzekeraar.

Nynke Wiersma
T. 06 13 98 62 47

Jolanda Dalhuisen
T. 06 19 47 40 91

M: communicatie@eno.nl