Eno verhoogt tarieven kraamzorg, verloskunde en prénatale screening

25 november 2021 - Op donderdag 23 september kondigde het kabinet aan dat de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) met 1,13% wordt verhoogd, waarmee er extra geld beschikbaar komt voor de salarissen in de zorg.

Op 3 november heeft de NZa haar nieuwe tarieven gepubliceerd en Eno geeft gehoor aan de oproep van het kabinet en het vertrouwen van de NZa door de verhoogde OVA toe te passen bij de indexatie van de tarieven voor kraamzorg, verloskunde en prénatale screening naar 2022.

Eno heeft de overeenkomsten voor kraamzorg, verloskunde en prénatale screening al in september verstuurd via VECOZO. Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat de nieuwe tarieven in VECOZO toegevoegd kunnen worden. We zullen z.s.m. onze vigerende tarieven op onze website publiceren.

Sluitingsdatum

De formele sluitingsdatum van de zorginkoop 2022 was 1 november 2021. We kunnen ons echter voorstellen dat zorgaanbieders door deze nieuwe informatie meer tijd nodig hebben om een overeenkomst met Eno te overwegen. We verzetten de sluitingsdatum van de zorginkoop daarom naar 15 december 2021. Mocht de vragenlijst in VECOZO voor u gesloten zijn, dan kunt u ons via het Contactformulier verzoeken deze weer open te zetten.