Eno verhoogt tarieven fysiotherapie en logopedie 2022

25 november 2021 - Op donderdag 23 september kondigde het kabinet aan dat de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) met 1,13% wordt verhoogd, waarmee er extra geld beschikbaar komt voor de salarissen in de zorg. Voor een aantal beroepen in de zorg geeft de NZa maximale tarieven af, en wordt de verhoging doorberekend in de NZa tarieven. Voor de paramedische zorg gelden vrije tarieven en vertrouwt de NZa erop dat zorgverzekeraars de verhoging op een passende manier vertalen in hun afspraken.

Oproep aan praktijkhouders

Eno geeft gehoor aan de oproep van het kabinet en het vertrouwen van de NZa door de verhoogde OVA toe te passen bij de indexatie van de tarieven voor fysiotherapie en logopedie naar 2022. We doen daarbij de oproep aan praktijkhouders om de verhoogde OVA door te berekenen aan hun personeel zodat het extra geld voor salarissen in de zorg op de juiste plek terecht komt. Door de opslag van 1,13% toe te passen op de loonkostencomponent (zoals berekend in het Gupta kostenonderzoek paramedische zorg 2018) volgt voor de tarieven van 2022 een verhoging van 0,8% boven op het huidige aanbod. Daarmee bieden we voor de reguliere zitting in 2022 de volgende tarieven aan:

Fysiotherapie (code 1000)  Basiscontract   €31,77
   Aanvullend contract  €35,67
Logopedie (code 4000)  Basiscontract  €36,39
   Aanvullend contract  €37,89

Eno heeft de overeenkomsten voor fysiotherapie en logopedie al enige tijd geleden verstuurd via VECOZO. Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat de nieuwe tarieven in VECOZO toegevoegd kunnen worden. We kondigen daarom in dit nieuwsbericht alvast de nieuwe tarieven voor de reguliere zitting aan en zullen zo spoedig mogelijk de volledige tarievenlijsten publiceren op onze website.

Sluitingsdatum

De formele sluitingsdatum van de zorginkoop 2022 was 1 november 2021. We kunnen ons echter voorstellen dat praktijken door deze nieuwe informatie meer tijd nodig hebben om een overeenkomst met Eno te overwegen. We verzetten de sluitingsdatum van de zorginkoop daarom naar 15 december 2021. Mocht de vragenlijst in VECOZO voor u gesloten zijn, dan kunt u ons via het Contactformulier verzoeken deze weer open te zetten.