Geen vergoeding niet-geregistreerde allergenen

9 januari 2014

Zorgverzekeraars hebben samen besloten om de verstrekkingstatus van niet-geregistreerde allergenen in de Z-index te wijzigen naar N (geen verstrekking). Vanaf 1 januari 2014 geeft Eno daarom geen vergoeding meer voor niet-geregistreerde allergenen, tenzij Eno daar vooraf een machtiging voor afgeeft.

Werkzaamheid niet aangetoond

Er bestaan geregistreerde en niet-geregistreerde allergenen. Geregistreerde allergenen zijn na beoordeling door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerd.  De niet geregistreerde allergenen mogen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de handel zijn, maar voor deze allergenen is niet bewezen of ze werkzaam zijn. De afgelopen jaren hebben fabrikanten de gelegenheid gehad om aan te tonen van de middelen werkzaam zijn, maar daar zijn ze niet in geslaagd.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail