Samen werken aan betere geboortezorg in Deventer

14 juni 2013

Een afvaardiging van de Verloskundige Werkgroep Deventer en zorgverzekeraar Eno hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan een gezamenlijke visie op geboortezorg in de regio. Het resultaat draagt de afvaardiging donderdag 20 juni feestelijk over aan de Verloskundige Werkgroep Deventer. Het is het startsein voor de implementatie en nieuwe organisatie van zorg rondom zwangerschap en geboorte in deze regio.

Samen werken aan het terugdringen van babysterfte

In vergelijking met andere EU-landen is de babysterfte in Nederland relatief hoog. Om die reden worden in Nederland de laatste jaren initiatieven ontwikkeld om de babysterfte terug te dringen. Partners in de verloskundige keten in de regio Deventer werken al langer samen, maar hebben de handen ineen geslagen om de samenwerking in de geboortezorg verder te verbeteren. Verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kraamzorg en het Deventer Ziekenhuis hebben, in afstemming met zorgverzekeraar Eno, gezamenlijk een visie op geboortezorg en een werkplan opgesteld. Het doel van alle partijen: het regionaal organiseren van geboortezorg waarbij de zorg voor moeder en kind centraal staat en in samenhang wordt aangeboden.

Een begin is al gemaakt

Enkele verbeteringen in de samenwerking in de geboortezorg zijn inmiddels al gerealiseerd. Zo is afgesproken dat alle zwangeren in Deventer en omgeving de eerste intake bij de verloskundige krijgen, ongeacht of ze bij een gynaecoloog onder behandeling zijn. Dit omdat een verloskundige veel meer tijd aan de zwangere kan besteden, en daardoor ook meer oog kan hebben voor de sociale omstandigheden waarin een zwangere verkeert. Daarnaast bespreken verloskundigen en gynaecologen alle zwangeren in een wekelijks overleg, zodat alle partijen dezelfde informatie hebben. Dat maakt een eventuele overdracht bij complicaties eenvoudiger.

Ook bleek de capaciteit van de verloskamers en het beschikbaar personeel in het Deventer Ziekenhuis niet altijd toereikend te zijn. Bij poliklinische bevallingen onder leiding van de verloskundige gaat nu de kraamverzorgster van thuis mee naar het ziekenhuis. Tevens zijn er meer bedden beschikbaar in het Deventer Ziekenhuis.

 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail