Eno kiest voor BusinessForensics in strijd tegen zorgfraude

14 november 2013

Eno Zorgverzekeraar heeft gekozen voor het innovatieve platform van BusinessForensics in de strijd tegen zorgfraude. Naast schadelastbeheersing en fraude onderzoek gaan wij het platform gebruiken voor materiele controle bij zorgaanbieders en voor case management.


Landelijk ontstaat er steeds meer ophef over de almaar stijgende zorgkosten. In 2012 is er door alle zorgverzekeraars samen voor ruim 205 miljoen euro teruggevorderd aan onverschuldigde betalingen. Aangezien van dit bedrag slechts ongeveer 7 miljoen euro werkelijke fraude betreft, hebben Eno en BusinessForensics voor een bredere aanpak gekozen.


Wij willen vanuit onze verantwoordelijkheid zorgdragen dat elke euro die wij betalen voor zorg, ook daadwerkelijk rechtmatig is. Daarnaast willen we monitoren dat de verleende zorg ook doelmatig is geweest. Bestrijding van zorgfraude en de focus op zinnige en zuinige zorg is een actueel thema binnen de zorgwereld. Gezien de maatschappelijke discussie is transparantie omtrent zorgkosten voor ons een absolute vereiste. Binnen Eno is de afdeling Zorgcontrol belast met het uitvoeren van medisch materiele controles, correlatieanalyses en fraudebestrijding.


Theo Engels, Compliance en Risk Officer van Eno Zorgverzekeraar en verantwoordelijk voor de afdeling Zorgcontrol: “Wij doen er veel aan om fraude in de zorg te voorkomen en te bestrijden. Met de ondersteuning van de BusinessForensics software verwachten wij onze activiteiten rondom fraudebestrijding en schadelastbeheersing verder te kunnen stroomlijnen. Een lagere schadelast levert direct een positieve bijdrage aan ons financieel resultaat. En dat draagt weer bij aan een betaalbare premie voor onze verzekerden. ”


Centraal bij de implementatie staat de integratie van de materiele controle ten behoeve van de schadelastbeheersing, fraudeonderzoeken en het ‘Enterprise Case Management’. Tames Rietdijk, Partner bij BusinessForensics: “Vooral door de combinatie van onze geavanceerde detectie- en analysemogelijkheden met de zorgspecifieke kennis van de Eno medewerkers, hebben we tijdens de pilotfase al aanzienlijke besparingsmogelijkheden kunnen identificeren.”


In augustus is Eno gestart met het implementeren van de BusinessForensics software. De eerste oplevering van een volledig werkend systeem wordt voor het einde van het jaar verwacht.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail