Hoe komt de premie tot stand?

Vier vragen aan de financieel directeur

Inmiddels zijn de zorgpremies voor 2013 bekend. Hoe komt een premie tot stand, en wat kan een zorgverzekeraar doen aan een betaalbare zorgverzekering? Vier vragen aan Elout Hooiveld, financieel directeur van Eno:

Hoe komt die premie voor de basisverzekering tot stand?

De berekening van de premie is geen simpele rekensom. Het start met een premie die door de overheid wordt vastgesteld. Daar bovenop komt een bedrag dat elke zorgverzekeraar zelf mag bepalen. Om dat bedrag te bepalen, kijken we eerst naar de kosten van het lopende jaar en schatten we hoeveel kosten we het volgende jaar kunnen verwachten. We kijken daarbij niet alleen naar de zorgkosten van onze verzekerden, maar ook naar onze bedrijfskosten (bijvoorbeeld personeel en ICT). Omdat we, naast de premie van onze verzekerden, budgetten van de overheid ontvangen, kijken we ook hoe die budgetten zich zullen ontwikkelen. Worden deze groter of kleiner? Wordt het verplicht eigen risico veel hoger of lager? Deze en andere factoren bepalen samen de hoogte van de premie. Belangrijk is dat we in het uiteindelijke plaatje van verwachte inkomsten en uitgaven altijd kunnen voldoen aan de eisen van De Nederlandsche Bank (solvabiliteitseisen). Die eist bijvoorbeeld dat we altijd genoeg geld hebben om de zorgkosten van onze verzekerden te kunnen betalen, ook als die hoger uitvallen dan verwacht.

De laatste jaren stegen de premies voor de zorgverzekeringen. Hoe kan het dat nu de premies gelijk blijven of zelfs dalen?

Twee zaken spelen een belangrijke rol in het stijgen, gelijk blijven of dalen van de premie. De overheid heeft de laatste jaren het wettelijk verplicht eigen risico laten stijgen tot €350,- in 2013. Dit betekent dat alle volwassen Nederlanders een groter deel van gemaakte zorgkosten zelf moeten betalen. Deze zorgkosten hoeven dus niet vanuit de premie vergoed te worden, wat een gunstige invloed heeft op de premie.

Daarnaast speelt contractering een steeds grotere rol. Zorgverzekeraars hebben, net als zorgverleners, een verantwoordelijkheid om de zorgkosten in Nederland in bedwang te houden. Steeds vaker maken wij daarom afspraken met ziekenhuizen en zorgverleners. Over de kwaliteit van de zorgverlening, maar ook over de prijs. Door deze afspraken kunnen wij steeds scherper zorg inkopen. Dit heeft in 2012 voor een flinke kostenbesparing gezorgd. Een besparing die we in 2013 aan de verzekerden terug kunnen geven in de vorm van een lagere premie.

Het verplicht eigen risico stijgt in 2013 flink, naar €350,-. Voor steeds meer mensen is zo’n bedrag moeilijk op te brengen. Hoe zorgt Eno ervoor dat verzekerden hun premie en bijkomende kosten kunnen blijven betalen?

We kunnen zien dat meer mensen moeite hebben dergelijke bedragen te betalen, vooral wanneer ze al in een moeilijke financiële situatie zitten.

Veel klanten hebben de behoefte om flexibel te kunnen betalen. En die flexibiliteit proberen wij zoveel mogelijk te geven. Daarom hebben we voor onze merken Salland en Energiek zojuist een nieuwe service geïntroduceerd, waarbij klanten het verplicht eigen risico gespreid kunnen betalen. Bijvoorbeeld vooraf in 10 termijnen van €35,- per volwassene, of achteraf zodra een nota voor het eigen risico op de mat is gevallen. Een verzekerde kan zo een plotselinge hoge rekening voorkomen.

Belangrijk is dat een klant zelf kan kiezen wat het beste in zijn of haar situatie past. Wel of niet het verplicht eigen risico in termijnen betalen? Een goedkope aanvullende verzekering en een dure tandartsverzekering of niet? Of andersom? Keuzevrijheid en flexibiliteit zorgen er zo voor dat een klant zo min mogelijk voor onverwachte kosten komt te staan. Zo werken we samen aan een betaalbare zorgverzekering.

In de media is veel discussie over de ‘betaalbaarheid van zorg’. Hoe werkt Eno aan de betaalbaarheid van zorg?

Het ministerie van VWS maakt samen met zorgverzekeraars en zorgverleners afspraken over de ontwikkeling van kosten. Zo zijn tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken gemaakt over dat de kosten van ziekenhuiszorg maximaal 2,5 procent per jaar groeien. Ook met huisartsen en de GGZ worden dit soort afspraken gemaakt. Deze ‘hoofdlijnakkoorden’ vormen de basis voor de afspraken die wij met onze gecontracteerde zorgverleners maken.

 

Dit is een Eno persbericht van 21 november 2012

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail