De zorgpremie van Salland in 2013

Salland verzekeringen verlaagt premie

Zorgverzekeraar Salland heeft de individuele jaarpremie voor de basisverzekering voor 2013 vastgesteld op 1.260 euro (in 2012: 1.284 euro). Een volwassen verzekerde betaalt komend jaar 105 euro per maand (in 2012: 107 euro). Dat is twee euro minder dan in 2012.

In 2012 heeft Salland, door goede prijsafspraken met zorgverleners, kunnen besparen op de inkoop van zorg. Dit financiële voordeel is verwerkt in de premie voor 2013.

Door als verzekerde te kiezen voor een vrijwillig eigen risico, is het mogelijk om bij Salland een basisverzekering vanaf 84 euro per maand af te sluiten.

Een aanvullende verzekering vanaf 5,65 euro

Naast de basisverzekering biedt Salland in 2013 vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen aan. De premie van de aanvullende verzekeringen varieert van 5,65 euro tot 24 euro. Een tandartsverzekering is er al vanaf 8,50 euro.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

De overheid heeft bepaald dat volwassenen in 2013 de eerste 350 euro aan zorgkosten in de basisverzekering zelf moeten betalen; het verplicht eigen risico. Omdat dit voor verzekerden tot hoge kosten kan leiden, biedt Salland in 2013 de mogelijkheid om het verplicht eigen risico vooraf gespreid te betalen. “Na een vooraankondiging naar onze verzekerden hierover in september, hebben we direct veel aanvragen hiervoor ontvangen. Nu al is duidelijk dat deze service tegemoetkomt aan de behoefte van veel verzekerden om flexibel te kunnen betalen”, vertelt Jos Peeters, commercieel directeur Salland verzekeringen.

 

Dit is een Eno persbericht van 6 november 2012

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail