Salland Zorgverzekeringen en Zorgkantoor zetten in op regionale projecten om zorg te ontlasten

 

 

Als het gaat om langdurige zorg, werken het zorgkantoor en de zorgverzekeraar van Salland aan oplossingen, samen met strategische partners. Omdat de regio compact is en de lijnen kort, kunnen professionals snel handelen. Toch loopt het huidige systeem vast en zijn er zorgen.

 

Betaalbaar en toegankelijk

Salland Zorgverzekeringen en zorgkantoor zetten in op kwalitatieve, toegankelijke en passende zorg op maat. ‘We onderschrijven de nieuwe norm van Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’, zegt Ingrid Schouw, manager Zorgkantoor Midden IJssel onderdeel van Salland Zorgverzekeraar. ‘In combinatie met extra ondersteuning van zorgprofessionals kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ondanks de vergrijzing en personeelstekorten doen we dit goed. Maar om onze zorg kwalitatief goed en toekomstbestendig te houden, moet het betaalbaar en toegankelijk blijven’.

 

Samenwerken en innoveren

Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Maar het huidige zorgsysteem loopt vast door lange wachttijden en hoge werkdruk. ‘Dat er iets moet veranderen staat vast. Maar wij geloven dat we in de regio samen tot passende oplossingen kunnen komen. Dit doen wij samen met strategische partners zoals Salland United en Samen voor Sallandse Zorg en stemmen af met gemeenten, zorgaanbieders en andere relevante partijen. Daarnaast versnellen we de zorgtransformatie door het adopteren van succesvolle en bewezen innovaties,’ aldus Schouw.

 

Visie, lef, en vertrouwen

Zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij heeft een positief effect op mensen en leidt tot vermindering van de zorgvraag. ‘Samenwerkingen en innovaties zijn prachtig, maar we weten niet altijd waar het zal eindigen of wat het gaat kosten’, zegt Schouw. ‘Er is visie, lef, en vertrouwen nodig om buiten de gebaande paden te werken aan transformatie van de zorg. Wij laten zien dat het lokaal en regionaal kan, maar dan moet daar ook financiële ruimte voor komen vanuit Het Rijk’. Er bestaan allerlei subsidiemogelijkheden, maar de aanvragen kosten veel tijd. ‘Als wij op regionaal en lokaal niveau samen met onze partners domein overstijgend, dus buiten de hokjes werken en geld in kunnen zetten om de zorg op een andere manier te organiseren of te innoveren, dan maken we stappen.’

 

Regioverpleegkundigen

Het inzetten van regioverpleegkundigen is zo’n zorgontlastend project, zegt Schouw. ‘Deelnemende organisaties kunnen regioverpleegkundige inschakelen voor medische hulp waar ze zelf niet uitkomen of zelf niet voor bevoegd zijn. Deze regioverpleegkundigen zetten zich in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) in voor zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Ook medewerkers in de thuiszorg kunnen in de ANW-uren de regioverpleegkundige inschakelen voordat zij de huisartsenpost bellen.’

 

Superbuurvrouwen

Een ander belangrijk thema is sociale innovatie. ‘Als we ervan uitgaan dat het aantal mensen dat in de zorg werkt hetzelfde blijft, maar er wel meer mensen met een intensieve zorgvraag bij komen zullen we moeten reorganiseren. Niet alleen om mensen te kunnen blijven ondersteunen, maar ook om het werk voor de zorgmedewerkers leuk te houden zodat zij niet overbelast raken.’ Een goed voorbeeld is het project Superbuurvrouw, waarbij niet per se opgeleide zorgmedewerkers mensen thuis ondersteunen. ‘De regio is voor ons geen hype, maar zit in onze DNA. Burenhulp past daar helemaal bij want in de regio Salland is noaberschap erfgoed.’

 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Salland Zorgverzekeraar.

Nynke Wiersma
T. 06 13 98 62 47

Jolanda Dalhuisen
T. 06 19 47 40 91

M: communicatie@eno.nl