Solide cijfers in een bewogen jaar

Deventer, 6 april 2021

2020 was hét coronajaar. Een jaar waarin zorg verlenen aan zowel coronapatiënten als andere patiënten met de noodzaak tot acute zorg, prioriteit had. Een jaar waarin niet-acute zorg uitgesteld werd en de zorgprofessionals enorm op de proef werden gesteld. In dit jaar namen wij, samen met alle andere zorgverzekeraars, maatregelen om de zorg financieel te ondersteunen. Daarnaast gaven we samen met onze partners de regiovisie Midden-IJssel vorm. Een visie die ons richting geeft voor samenwerking aan de gezondheid van de regio voor nu en in de toekomst.

Coronajaar
Petra Teunis, voorzitter van de raad van bestuur van Eno: “De pandemie raakt iedereen; in gezondheid, in werk – en inkomen, in sociale beperkingen of in ontwikkeling en scholing. 2020 was net als voor iedereen, ook voor ons een bewogen jaar. Als werkgever, maar zeker ook als zorgverzekeraar.” Eno had intensief contact met de zorgaanbieders in de regio, om te volgen hoeveel coronazorg nodig was, wat het effect was op de reguliere zorg én hoe zorgaanbieders financieel in het zadel konden blijven. Er was ondersteuning voor zorgaanbieders die de reguliere zorgvraag en hun omzet zagen wegvallen door corona.

Jaarcijfers
Eno sloot het coronajaar af met een positief resultaat van 2,6 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 154 procent. Elout Hooiveld, lid van de raad van bestuur van Eno: “Dat houdt in dat we een solide basis hebben en dat er ruimte is om in de toekomst concurrerend te blijven, zodat we onze verzekerden een goede premie kunnen blijven bieden. En het is, helemaal in deze tijd natuurlijk, belangrijk om ruimte te hebben om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Daarnaast vinden we het belangrijk om te kunnen investeren in een betere digitale dienstverlening, vooral nu we daar meer op aangewezen zijn.”

Inzetten op een gezonde regio
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het regionaal organiseren van zorg en de inzet op gezondheid. Dit is verankerd in de regiovisie Midden-IJssel. Een visie waar vanuit zorg, welzijn, gemeenten, onderwijs en Eno, samenwerken aan de gezondheid van de regio.

Eén van de thema’s uit de regiovisie Midden-IJssel is inzetten op preventie. Het regionaal inzetten op preventie past Eno, die een sterke verankering in de regio heeft vanwege Salland Zorgverzekeringen, goed. “Het lijkt landelijk wel een hype, maar voor ons is dit niets nieuws en geen trend waar we op aanhaken. Dit is wie we zijn, wat we al jaren doen en waar we in geloven. Samenwerking in de regio zit in ons DNA”, zegt Petra Teunis over de regionale samenwerking.

“Wij zien dat door samen te werken met alle partijen in de regio we de zorg betaalbaar, beschikbaar en kwalitatief goed kunnen houden. In onze regio hebben we een goede samenwerkingsstructuur staan en kennen we elkaar goed. Dit is een prima basis om succesvol de zorg van nu en in de toekomst vorm te geven. We zijn er trots op dat we in het moeilijke en bewogen coronajaar toch deze basis met elkaar hebben kunnen leggen.”

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Salland Zorgverzekeraar.

Nynke Wiersma
T. 06 13 98 62 47

Jolanda Dalhuisen
T. 06 19 47 40 91

M: communicatie@eno.nl