Meer tijd voor patiënt bij 22 huisartsenpraktijken Deventer

Deventer, 9 juli 2019

 

Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en zorgverzekeraar Eno, met Salland Zorgverzekeringen als regionale zorgverzekering, hebben in het driejarig huisartsencontract afspraken gemaakt zodat er meer tijd beschikbaar komt voor de zorg aan patiënten. De deelnemende huisartsen krijgen tijd om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen in de omgeving van de patiënt.

 

Eén van de uitgangspunten van het project is dat zorg beter kan, met minder budget, en met een toenemend tekort aan beschikbare zorgverleners. De investering in geld en ondersteuning voor huisartsen die door Eno en de HCDO wordt geboden, is de basis om met dit project te kunnen starten. De investering in deze manier van werken wordt beoordeeld op de tevredenheid van huisartsen en de ervaringen van patiënten. Gedurende de looptijd wordt gekeken of door deze kwaliteitsimpuls verwijzingen naar de tweede lijn afnemen, en patiënten zich ondersteund voelen om gezondheidsvragen en -zorgen met meer zelfstandigheid te kunnen beantwoorden. De besparingen die dit project oplevert zal bepalend zijn of de module over 2,5 jaar gecontinueerd kan worden. Op 1 juli zijn 22 huisartsenpraktijken gestart, naar verwachting volgen er nog meer praktijken in de regio in het volgende kwartaal. 

 

Wat houdt Meer tijd voor de patiënt in?

In de module ontvangt de praktijk een vergoeding voor de inzet van een extra waarnemer of physician assistent. Het aantal uren dat de waarnemer extra kan worden ingezet, komt voor een normpraktijk ongeveer neer op 1 dag per week. Dit geeft de praktijkhouder de mogelijkheid om een deel van de tijd anders te besteden. Praktijken die meedoen aan de module kunnen zelf aandragen waar ze deze extra tijd aan gaan besteden of maken gebruik van een keuzemenu samengesteld door de HCDO. Op deze manier kiest de praktijk wat passend is in de eigen werkwijze en context.

 

Voorbeelden van projecten

De projecten waar praktijken aan kunnen deelnemen zijn heel divers. Zo richt de ene praktijk zich op het inrichten van langere consulten in combinatie met een andere manier van gespreksvoering, terwijl een ander juist tijd vrijmaakt om te investeren in de samenwerking met het sociaal domein. Ook zijn er een flink aantal praktijken die samenwerking zoeken met de verpleegkundig specialist Cardiologie uit het Deventer Ziekenhuis om verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen. Veel praktijken gaan, naar voorbeeld van andere pilots elders, hun verwijzingen bespreken om hier van te leren. Ook wordt gekeken waarom bepaalde patiënten meer dan nodig  bij hun huisarts komen. De hoop is dat Meer tijd voor de patiënt  zorgt voor nog meer kwaliteit van zorg, onnodige verwijzingen vermindert en hierdoor meer zorg op de juiste plek komt.

 

Waarom is dit een uniek project?

Huisarts Otto Quartero (voorzitter bestuur HCDO):  "Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraar. In onze regio werken we samen op basis van vertrouwen en investering in goede zorg voor onze regio. Eno geeft ons hiermee vertrouwen dat wij als huisartsen heel goed weten hoe we goede zorg kunnen leveren en hoe we met veel plezier ons werk kunnen doen." 

 

Het unieke aan dit project is de looptijd van 2,5 jaar en de grote hoeveelheid praktijken in de regio die de mogelijkheid krijgen om hier aan mee te doen.

 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail