Jaarcijfers 2018 Eno Zorgverzekeraar

Deventer, 18 juni 2019
 

Op 12 juni 2019 stelde de Ledenraad van Eno de jaarcijfers van 2018 vast. Eno sluit 2018 af met een positief resultaat van 25 miljoen euro (in 2017: -1,6 miljoen euro); in belangrijke mate veroorzaakt door groei van het aantal verzekerden en meevallende zorgkosten over de afgelopen jaren. De Raad van Bestuur van Eno, Elout Hooiveld en Petra Teunis, blikt terug op 2018 en kijkt vooruit naar 2019.

 

Opnieuw groei
Voorzitter Elout Hooiveld: “We hebben eind vorig jaar weer een goede premie voor de basisverzekering neergelegd en mochten begin dit jaar veel nieuwe verzekerden verwelkomen. Voor ons merk Salland Zorgverzekeringen is het aantal verzekerden gestegen van 68.000 naar 84.000. Zo’n 6.500 daarvan zijn het gevolg van contracten voor sociale minima met twee gemeenten: Zwolle en Lochem. Dat past bij het nemen van onze sociale verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor het label HollandZorg. Mensen die vanuit andere Europese landen seizoenswerk komen doen, vormen een kwetsbare groep voor wie we een mooi product bieden. Door de economische groei is ook hier het aantal verzekerden gestegen.”  

 

Zoeken naar balans
Elout Hooiveld vervolgt: “De hoogte van de premie blijft elk jaar een gevoelig punt. Kijk je naar de toename van ouderen en chronisch zieken en de ontwikkeling van nieuwe technieken, dan is het logisch dat de zorgprijs en premie stijgen. Tegelijkertijd levert het dilemma’s op, zoals de vraag: welke prijs mag gevraagd worden voor nieuwe medicijnen? Je wilt niet dat de prijzen van medicijnen buitenproportioneel hoog worden, maar er moet wel voldoende rendement zijn om te kunnen blijven innoveren. Daar de balans in vinden, is een uitdaging.”

 

Uitdagingen
Die uitdaging gaat Petra Teunis, per 1 november 2018 aangetreden als de nieuwe bestuurder van Eno, graag aan. “Ik kom uit de financiële sector en die is enorm in beweging. Bij Eno geeft de combinatie met zorg een extra dimensie. Er komt veel emotie bij kijken, je hebt te maken met marktwerking én met sturing vanuit de politiek. Vorig jaar ging het Slotervaartziekenhuis failliet. Voor de minister was het aanleiding om de zorgverzekeraars te vragen een plan te maken voor de regio, om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te borgen.

 

Langetermijnsamenwerking
Eno onderzoekt niet alleen, maar onderneemt ook actie. Elout Hooiveld: “Met gemeente en Zorgkantoor Midden IJssel werken we samen op het gebied van de Wmo en Wlz. Met het Deventer Ziekenhuis zijn we een driejarig contract aangegaan. Dit zorgt voor financiële rust en biedt de mogelijkheid om meer op de lange termijn te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.” Petra Teunis vult aan: “De overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben samen afgesproken dat ziekenhuizen niet verder groeien, om de stijging in uitgaven te beperken. Een idee is om minder complexe activiteiten door andere zorgaanbieders te laten doen, zoals de huisarts of de fysiotherapeut. Tegelijkertijd willen we ook hun werk hanteerbaar houden. Door bijvoorbeeld de inzet van praktijkondersteuners ontstaat voor de huisarts ruimte om meer tijd per patiënt te nemen en zo de vraag goed in beeld te krijgen. Dat bevordert de kwaliteit.”

 

Vooruitblik naar 2019
Een belangrijk speerpunt voor 2019 is voor Eno de ingebruikname van een nieuw systeem voor het administreren van polissen en het verwerken van declaraties. Verder gaat Eno dit jaar met alle betrokkenen in gesprek over de nieuwe strategie. Elout Hooiveld: “De vraag is net als altijd: hoe gaan we het voor onze verzekerden én voor de regio nog beter doen? Petra Teunis: “Door de rol van de overheid en de toezichthouders is de ruimte die we daarbij hebben weliswaar beperkt, maar voldoende om te kunnen ondernemen, onze eigen kleur eraan te geven en het goed te doen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je echt een verschil kunt maken als zorgverzekeraar!”

 

Meer informatie over de jaarcijfers van 2018

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail