Zwolle kiest voor goede zorg dichtbij voor minima

Deventer, 26 november 2018

Ook volgend jaar biedt de gemeente Zwolle inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Per 1 januari 2019 wordt de collectieve zorgverzekering voor minima aangeboden door Salland Zorgverzekeringen.

 

Er worden twee pakketten aangeboden.Eén pakket voor mensen die minder zorg nodig hebben en eventueel vrijwillig voor hun eigen risico sparen. Het andere pakket is een uitgebreider pakket voor mensen die veel zorg nodig hebben en waarin het eigen risico en eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) meeverzekerd zijn. De gemeente betaalt mee aan deze pakketten.

 

Zwollenaren die al via de gemeente gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering, ontvingen een brief en folder over de nieuwe Gemeentepolis. Voor inwoners die graag ondersteuning willen bij het kiezen van een zorgverzekering, komen er speciale inloopspreekuren in de wijken, waar ook medewerkers van Salland Zorgverzekeringen ondersteuning bieden. Meer informatie op vindt u via www.zwolle.nl/zorgverzekering2019