Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis sluiten driejarig contract

Deventer, 28 november 2018

Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis hebben voor de komende drie jaar afspraken gemaakt over de financiering van ziekenhuiszorg. Maar ook over het organiseren van zorg op de juiste plek en het behoud van voldoende gekwalificeerd personeel.

Behoud ziekenhuiszorg in de regio

Het Deventer Ziekenhuis heeft een belangrijke regionale functie voor ziekenhuiszorg. Daarnaast vervult het als topklinisch opleidingsziekenhuis een bijzondere rol in het opleiden van de artsen en verpleegkundigen voor de toekomst. Tegelijkertijd herkent het Deventer Ziekenhuis ook de maatschappelijke opgave om de zorgkosten in toom te houden. Technologische mogelijkheden en samenwerking bieden daarbij kansen om bepaalde vormen van zorg dichterbij mensen te organiseren, soms zelfs bij mensen thuis. Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis: “Door meerjarige afspraken met Salland Zorgverzekeringen te maken, heeft het Deventer Ziekenhuis de financiële zekerheid voor haar bedrijfsvoering en zorgverlening in de komende jaren. Dit geeft de tijd en ruimte om bepaalde zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt, op andere plekken te organiseren, aansluitend bij de ambities uit het rapport van de landelijke Task Force De Juiste Zorg op de Juiste Plek. ”

Uitwerking van de gezamenlijke ambities

Nu de financiële afspraken voor de komende jaren gemaakt zijn, gaan Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis verder in gesprek over de organisatie van de zorg. Niet onbelangrijk is dat dit in nauwe samenwerking en afstemming met de huisartsen in de regio plaatsvindt. Theo Engels, directeur ICT & Zorg Salland Zorgverzekeringen: “Met deze driejarige overeenkomst anticiperen we tijdig op actuele thema’s in de zorg, zoals de arbeidsmarktproblematiek en de juiste zorg op de juiste plek. Bovenal doen we dit om voor de inwoners van de regio Salland een goede en betaalbare toegang tot zorg te behouden.”
 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail