Minister De Jonge onder de indruk van samenwerking in zorg in Salland 

Deventer, 11 december 2018

 

Op maandag 10 december bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan het Sallandse zorglandschap. Op initiatief van Eno zorgverzekeraar was er voor de minister, de genodigde zorgbestuurders en de wethouders van Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst een actief programma over samenwerken in de zorg georganiseerd.

 

Drie initiatieven uitgelicht

Tijdens het werkbezoek was speciaal aandacht voor drie initiatieven waarop in de regio wordt samengewerkt. Zo vertelden medewerkers van de gemeente Raalte en van Zorgkantoor Midden IJssel over het expertteam: een team waarin het Zorgkantoor en gemeenten regionaal samenwerken aan een soepelere overdracht van cliënten die van kortdurende naar langdurende zorg overgaan.

 

Bestuurder Gita Gallé en huisarts Otto Quartero vertelden de minister over het Regionaal Transferpunt Salland. Wanneer een patiënt tijdelijk een plek (bed) nodig heeft, kunnen huisartsen 24 uur per dag contact opnemen met het Regionaal Transferpunt Salland. De medewerkers bij het Transferpunt gaan na welke plek de patiënt nodig heeft, schakelen de specialist ouderenzorg in en organiseren de beschikbaarheid. De huisarts wordt ontzorgd, net als het ziekenhuis. En belangrijker: de patiënt is snel en passend geholpen.

 

Bij de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag (ZZ naar GG) staat niet de klacht van de patiënt centraal, maar zijn wensen en verlangens en de invloed die hij of zij daar zelf op kan hebben. Initiatiefnemers zijn de gemeente Deventer en Eno zorgverzekeraar. Samen met professionals uit de zorg en het medische domein wordt de aanpak stapsgewijs onderdeel van de gesprekken tussen professionals en patiënt. 

 

Elkaar kennen is de basis voor goede samenwerking

Om samen te werken is het van belang dat mensen uit de verschillende organisaties elkaar kennen. Die basis, die in Salland van oudsher aanwezig is, leidt tot resultaten die bijdragen aan behoud van goede, toegankelijke èn betaalbare zorg in de regio. Tijdens het werkbezoek stelde de minister ook dat de menselijke waarde en overzichtelijkheid van de regio ervoor zorgen dat men in Deventer elkaar goed weet te vinden. ‘Er is vertrouwen in de regio’, ‘mensen kennen elkaar’. De persoonlijke verbinding is zo goed doordat de lijnen kort zijn en de regio overzichtelijk is. Dit is ondanks regelingen of systemen, ontschotting of beperking door domeinen. Omdat men er voor elkaar wil zijn, en het vertrouwen heeft dat men er voor elkaar blijft.


Regionaliseren van zorg uitdaging voor het hele land

Ten aanzien van het regionaal transferpunt is de minister onder de indruk van de wijze waarop dit is vormgegeven in Deventer. Wat hem betreft is het een uitdaging om dit in het hele land goed te organiseren. De verplaatsing van ziekenhuis naar huisarts vraagt tegelijkertijd ook om een verplaatsing van de huisarts naar het sociaal domein. Want niet alles kan bij de huisartsen terecht komen. De minister geeft verder aan dat regionale zorg zeer interessant is bij het vormen van de gedachten over de organisatie van zorg in de toekomst. De voorbeelden die tijdens het werkbezoek voorbijkwamen zijn hiervoor een inspiratie. De minister benoemde tot slot diverse keren dat hij onder de indruk is van de persoonlijke aanpak in de regio, en de wijze waarop de partijen in de regio hier vorm aan geven.
 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail