Jaarcijfers 2017 Eno Zorgverzekeraar

Deventer, 19 juni 2018
 

Op 13 juni 2018 stelde de ledenraad van Eno de jaarcijfers van 2017 vast. Eno sluit 2017 af met een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro (in 2016: positief resultaat van 17 miljoen euro).

 

Winst teruggeven aan verzekerden

Elout Hooiveld, financieel directeur Eno, licht toe: “Voor Eno was het een succesvol jaar. We besloten om de winst terug te geven aan onze verzekerden, door de premie te verlagen. Deze teruggave zie je terug in het negatieve resultaat over 2017. De premieverlaging bleek voor veel verzekerden een belangrijke reden om over te stappen. Het jaar 2017 eindigde dan ook met een forse groei van het aantal verzekerden, vooral voor het label Salland Zorgverzekeringen.”

 

Uitdaging: de zorg betaalbaar houden
De hoogte van de premie blijft een belangrijk aandachtspunt. Eno heeft de taak om namens haar verzekerden zorg in te kopen van goede kwaliteit en tegelijkertijd de premie betaalbaar te houden. "Dat is elk jaar opnieuw een echte uitdaging", vertelt Frank Blankers, algemeen directeur van Eno. "Zorgaanbieders willen de beste prijs voor de zorg die zij leveren en vinden het niet altijd leuk dat wij erover willen onderhandelen. En onze verzekerden zien het liefst al hun zorgkosten vergoed, terwijl de premie niet omhoog mag gaan."

 

Lastige keuzes
Er zijn veel factoren die samen de betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. Eén ervan is de vergrijzende bevolking. Een relatief klein aantal mensen moet de zorg financieren voor een steeds groter aantal mensen dat er aanspraak op maakt. Daarnaast wordt de zorg steeds geavanceerder. Er komen steeds meer mogelijkheden om ziekten te vertragen of te genezen, en om de kwaliteit van leven voor bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking te verbeteren. Dat is geweldig, maar het vraagt om forse investeringen en stelt ons als samenleving soms voor lastige keuzes. Elout Hooiveld geeft een voorbeeld: “De farmaceutische industrie ontwikkelt nieuwe medicijnen waar soms enorme bedragen voor gevraagd worden. Je kunt dan denken: “Belachelijk, dan gebruiken we die toch niet!?” Maar wat als dit een medicijn is tegen een ernstige ziekte die jou heeft getroffen, of iemand die je naast staat? En wat als je weet dat de kwaliteit van leven er daadwerkelijk mee verbeterd kan worden?” Als er meer van dat soort medicijnen in het basispakket komen, kan het niet anders dan dat de premie stijgt.

 

Samen de beste zorg van Nederland realiseren
Frank Blankers: “Eno neemt haar rol heel serieus. Ons doel is om in deze regio de beste zorg van Nederland te realiseren. En onze overtuiging en ervaring is: hoe meer en beter we dat samen doen, des te beter de zorg. Daarom luisteren we goed naar onze verzekerden en zitten we veel met zorgaanbieders om de tafel. Niet om onze wil op te leggen, maar om hun expertise te benutten, hun ideeën te horen en te weten waar wij hen het best in kunnen ondersteunen. Ook met de gemeente hebben we een nauwe samenwerking. Daar zijn we best trots op, want het is redelijk uniek. Een grote verzekeraar die landelijk opereert, kan onmogelijk met 200 gemeenten om de tafel gaan zitten en proberen het beleid af te stemmen op de lokale situatie. In Salland hebben wij die kans wél en wij doen er alles aan om hem optimaal te benutten!”

 

Meer informatie over de jaarcijfers van 2017

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail