“Zorg duur? Ja, maar kijk wat je ervoor terugkrijgt.”

Deventer, 20 juni 2017
 

Op 13 juni 2017 stelde de ledenraad van Eno de jaarcijfers van 2016 vast. Eno sluit 2016 af met een positief resultaat van 17 miljoen euro (in 2015: -5,9 miljoen euro). Financieel directeur Elout Hooiveld geeft een toelichting.

 

Lagere zorgkosten en meevallers
“We hadden in 2015 te maken met een bijzonder jaar, dat eindigde in een negatief resultaat. We namen daarom maatregelen voor 2016 die leidden tot een daling van de zorgkosten. Daarnaast waren er meevallers die nog te maken hadden met GGZ-kosten in de jaren 2013 en 2014 én een vergoeding van een ICT-leverancier, nadat een project is stopgezet. Het gevolg hiervan is dat we voor 2016 weer zwarte cijfers schrijven.” 

 

Zorg duur? Ja, maar wat een fantastisch stelsel!

"Nederland krijgt in de toekomst te maken met een hogere premie. Hierdoor staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Dit is een heel lastige discussie. De meeste verzekerden hebben het idee dat zij nu al teveel betalen. Als je alleen naar het geld kijkt, begrijp ik dat heel goed, want je praat bij een gezin met kinderen boven de 18 al snel over 500 tot 700 euro per maand. Toch is het jammer dat de focus vaak zo eenzijdig en bovendien negatief is. Waarom mopperen we alleen maar over die kosten, en juichen we niet om wat we ervoor terugkrijgen? We hebben een fantastisch stelsel in Nederland, maar het lijkt soms alsof we ons dat niet realiseren. Iedereen is welkom bij de huisarts. Iedereen kan zich melden in het ziekenhuis. Iedereen wordt bij de zorgverzekeraars geaccepteerd. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat hij de zorg niet kan betalen. Vergelijk dat eens met Amerika, of een ander land. Dan huiver je van wat je tegenkomt en pas daarna waardeer je hoe wij het hier geregeld hebben.”  

 

Meer informatie over de jaarcijfers van 2016

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail