Salland Zorgverzekeringen en Deventer Ziekenhuis sluiten contract voor 2018

 

Deventer, 6 november 2017

 

Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis hebben overeenstemming bereikt over het zorgaanbod en de tarieven voor 2018.

 

Dit betekent dat verzekerden van Salland ook volgend jaar alle zorg in het Deventer Ziekenhuis uit de basisverzekering vergoed krijgen (met uitzondering van het wettelijk eigen risico). “Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden, vanaf de start van de overstapperiode, weten waar zij aan toe zijn in het nieuwe jaar. Met dit contract hebben onze verzekerden de zekerheid dat zij in 2018 met een gerust hart terechtkunnen bij het Deventer Ziekenhuis”, aldus Theo Engels, directeur Zorginkoop bij Salland. Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis: “We hebben er samen hard aan gewerkt om snel duidelijkheid te geven aan de Sallandse bevolking over hun zorgvergoeding. Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken over de vraag of hun zorgverzekeraar wel een contract heeft met hun vertrouwde ziekenhuis en specialist.”

 

Dure medicijnen

Onderdeel van de nieuwe afspraken is onder meer dat de uitgaven voor dure medicijnen na afloop van het jaar worden verrekend. Dit betekent voor patiënten die deze dure medicijnen nodig hebben, dat zij niet ongerust hoeven te zijn over of het Deventer Ziekenhuis deze medicijnen wel voorschrijft en of Salland deze medicijnen wel vergoedt.

 

Partnerschap

Verder hebben Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis afgesproken rond zorginkoop afspraken te maken voor meerdere jaren. Uitgangspunt is ervoor te zorgen dat patiënten voor alle zorg in het Deventer Ziekenhuis terechtkunnen, of doorverwezen worden naar samenwerkingspartners in de regio. Verder wordt het mogelijk samen goed te kijken naar waar bepaalde zorg het beste kan worden aangeboden: in een ziekenhuis, in een huisartsenpraktijk of bijvoorbeeld bij andere zorgverleners. Ook op andere terreinen werken beide partijen al enige tijd samen. Zo vinden inwoners van Salland alle actuele informatie over zorg en gezondheid op www.zorgpleinsalland.nl, een initiatief dat het Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeringen vorig jaar introduceerden.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail