Samenwerking leidt tot grotere medicatieveiligheid voor patiënten Deventer


Deventer, 21 juni 2017
 

Te hoge doseringen, verkeerde medicijncombinaties, vervelende bijwerkingen: ze houden de gemoederen bezig. Vooral, omdat ze jaarlijks zorgen voor onnodig veel ziekenhuisopnamen, waar ieder jaar meer opnamen bijkomen. Zo blijkt uit onderzoek van het universitair medisch centrum Erasmus MC.

 

De cijfers liegen er niet om: in 2013 waren er maar liefst 65.000 geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. Een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van 2008, toen de teller op 50.000 ziekenhuisopnamen stond.

Deventer uitzondering op de regel

In Deventer herkennen apothekers en huisartsen deze cijfers niet. Michel Tuynman, huisarts bij huisartsenpraktijk Koggeschip, weet dat de uitzondering de regel bevestigt: “In onze gemeente merk ik nauwelijks wat van dit probleem”, legt hij uit.

 

En ook Ina Geurts-Fokkema, apotheker bij Flora Apotheek, vertelt: “Die aantallen zijn volgens mij voornamelijk het gevolg van gebrek aan communicatie tussen de verschillende zorgverleners.” Samen met Judith Borst, apotheker bij Apotheek De Vijfhoek, is zij een van de apothekers die zich sterk maakt voor de voortdurende verbetering van medicatieveiligheid.

Samenwerking tussen alle betrokkenen
werpt vruchten af

Dat Deventer het zo goed doet op het gebied van medicatieveiligheid, heeft volgens Michel Tuynman alles te maken met samenwerking: “Zowel de apothekers als de huisartsen zijn van elkaar op de hoogte van wat er allemaal wordt voorgeschreven. Essentieel, want bepaalde medicijncombinaties kunnen nadelig uitpakken.”

 

Judith Borst vult aan: ”Zorgverleners zijn over het algemeen enorm druk en hebben vaak de middelen en de tijd niet om die samenwerking te faciliteren. Gelukkig hebben we met Salland Zorgverzekeringen een zorgverzekeraar die echt in deze regio zit en meewerkt om meerdere initiatieven op het gebied van medicatieveiligheid te realiseren. Bijvoorbeeld ons nierfunctieproject, waarmee we de nierfuncties van patiënten kunnen checken en zo kunnen beoordelen of de voorgeschreven antibiotica veilig gebruikt kunnen worden.“

 

De nauwe samenwerking in het gemeentelijke zorgveld heeft volgens Tuynman zijn vruchten afgeworpen. “Er worden hier fouten voorkomen, dankzij de oplettendheid van de zorgverleners. Ook in mijn eigen praktijk. We zetten ons in om de dossiers actueel te houden, onder andere door – soms per groep – de dossiers te openen en na te kijken of het nog wel klopt. Dat is te danken aan alle initiatieven die er genomen worden op het gebied van informatie-uitwisseling en medicatieveiligheid. En uiteraard aan partijen als Salland Zorgverzekeringen, die deze initiatieven mede mogelijk maken.”

 

Meer informatie over het thema medicatieveiligheid is te vinden op: www.hartvoorgoedezorg.nl

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail